19 mei 2006

DwarsDiep-Debat: Kernenergie in de herkansing?

NUCLEAIRE RENAISSANCE
DwarsDiep-Debat: Kernenergie in de herkansing?

Twintig jaar na de kernramp van Tsjernobyl is de discussie weer in volle hevigheid ontbrand. Ging het aanvankelijk nog om het tempo van afbouw van bestaande atoomcentrales, inmiddels is ook de bouw van nieuwe centrales weer hoogst actueel. Ondanks protesten van milieuorganisaties stelde het kabinet-Balkenende de geplande sluiting van Borssele uit, eerst tot 2013 en vervolgens zelfs tot 2033. Begin dit jaar deed milieu-staatssecretaris Van Geel er een schepje bovenop, door te verkondigen dat nieuwe kerncentrales onontkoombaar zijn, wil Nederland de internationale klimaatdoelstellingen halen. Kerncentrales stoten immers geen broeikasgassen uit en zijn relatief goedkoop, zo luidt zijn redenering.
Op vrijdag 2 juni een debat over kernenergie. De avond vindt plaats in de USVA, Munnekeholm 10 te Groningen en begint om 20.00 uur. De toegang is voor iedereen gratis.

Wereldwijd is er sprake van een nucleaire renaissance. Door stijgende olie- en gasprijzen, angst voor afhankelijkheid van landen met onbetrouwbare regimes en het vooruitzicht dat de Kyoto-doelstellingen niet worden gehaald, heeft de nucleaire lobby de wind weer in de rug.
Is kernenergie onontkoombaar, al is het maar als noodzakelijke tussenstap naar nieuwe bronnen? Zijn kerncentrales inmiddels veilig genoeg en komt er een acceptabele oplossing voor het kernafval? Is kernenergie een groen alternatief, waarmee we onze klimaat- en milieuproblemen kunnen oplossen? Of moeten we onze energie juist in alternatieve technieken steken en investeren in veilige bronnen?

Gasten
Dr. Jan Terlouw, kernfysicus, oud-minister van Economische Zaken en –partijleider van D66, voormalig voorzitter van de Raad van Toezicht van ECN; Rob Stol, algemeen directeur van de Nuclear Research and consultancy Group (NRG) in Petten; Peer de Rijk, woordvoerder van WISE,
prof.dr. Ad Verkooijen, hoogleraar grootschalige energievoorziening, Technische Universiteit Delft.
Voorzitter van het debat is RUG-filosoof Hans Harbers.
Joop Boer, milieuactivist en vrijwillige vrek, spreekt een column uit.

DwarsDiep
Politiek en Cultureel Debatcentrum DwarsDiep is een samenwerkingsverband van Studium Generale Groningen, USVA, de faculteit Wijsbegeerte, de Openbare Bibliotheek en het Centre for Development Studies van de RUG.

Voor meer informatie: Dwarsdiep

Labels

A28 (1) aardbeving (2) aardhonden (1) ADHD (1) afschieten (1) afval (1) akkerrandenbeheer (2) alternatief (2) bedrijventerrein (1) beleid (3) besluitvorming (1) bever (2) beverrat (1) bijensterfte (1) bio-industrie (4) biochar (1) biodiversiteit (1) biomassavergisting (1) Blauwestad (3) bomenkap (1) bouw (1) bouwblokken (1) braakligging (1) bus (1) bussen (1) catering (1) CCS (1) chantage (1) chinchilla (1) CO2 (4) COS (1) cursus (1) demagogie (1) dichters (1) diefstal (1) Dierenbescherming (1) dierenleed (1) dierenwelzijn (4) digestaat (1) dood (1) drogredenen (1) duister (1) duurzaamheid (8) economie (3) Eemshaven (3) EHS (6) ekoproducten (4) elektriciteitscentrale (1) energiebeleid (1) energiecentrales (2) energieneutraal (1) exoten (1) export (1) fairtrade (1) faunabeheereenheid (1) faunapassage (1) fiets (1) film (2) flora- en faunawet (2) fluster en duster (1) forum (5) foto's (1) ganzenoverlast (3) gaswinning (2) geldmodel (1) geldverspilling (1) gevaarlijke stoffen (1) gewasbescherming (2) Gezinsbode (3) GGD (1) globalisering (1) Greenpeace (1) groene stroom (2) grondwater (1) hazen (2) heling (1) hengelsport (2) honden (1) incidenten (1) inzamelen (1) jacht (5) jagen (3) jongeren (1) kaart (1) kabelbaan (1) kiekendief (1) klimaat (3) koeien (1) kolen (3) Koningslaagte (3) kosten (1) kwik (1) landbouw (2) leefbaarheid (1) lelies (1) LTO (2) maaibeheer (1) malaria (1) Meerstad (2) megastallen (10) meldpunt (1) melkveehouderij (10) mestkelder (1) mestoverschot (2) mestvergisters (1) metam natrium (1) MFG (1) milieu (5) milieudefensie (1) Milieudienst (1) Milieufederatie (4) muskusratten (5) N33 (1) nacht (1) natuur (5) opvang (1) overlast (1) papier (1) piepschuim (1) plastic (2) politiek (2) POP (6) proef (2) proefdierlaboratorium (1) prooidieren (1) protest (1) Provinciale Staten (6) PvdD (14) ramp (1) ree (1) regionaal (1) regiotram (6) respect (1) roofdieren (1) RUG (1) schade (1) scharreleieren (1) soja (1) Staatsbosbeheer (1) stad Groningen (5) stadjerspas (1) station (1) straatvuil (1) subsidie (1) supermarkt (1) therapie (1) toekomst (1) toerisme (1) tram (2) Transition Town (2) trein (2) uitstoot (1) varkens (1) vegetarisch (1) vergiftiging (4) vergunning (1) verjaagmethode (2) verkiezingen (3) verspilling (2) vervuiling (3) vispas (1) visserij (1) vleermuis (2) vlees (1) vleesconsumptie (1) vleesvervangers (1) voeding (5) voetafdruk (1) VOKO (3) vossen (4) vuurwerk (2) wasbeer (1) waterschap (4) waterwoeler (1) weblog (1) wedstrijd (1) wegaanleg (2) weidegang (2) weidevogels (3) wethouder (1) WHO (1) wild (1) windhandel (1) WOB (1) zeearend (1) Zembla (1)

Zoeken

  Web milieugroningen.blogspot.com