Posts weergeven met het label bio-industrie. Alle posts weergeven
Posts weergeven met het label bio-industrie. Alle posts weergeven

29 nov. 2013

Geen voedsel produceren ten koste van anderen

Marianne Thieme gaf 21 november bij Groninger Forum in Forum Images in Groningen een lezing.

Uit haar lezing dit citaat:
Dit jaar verscheen het rapport “Our nutrient World”. Daarin staat dat de westerse wereld de vleesconsumptie moet halveren. Onze massale consumptie van dierlijke eiwitten brengt de nutriëntenhuishouding volledig uit balans, zo stelt de VN, maar ook ons eigen Planbureau voor de Leefomgeving.
We zien wat er niet werkt. We zijn het vieste jongetje van de Europese klas met 70 miljard kilo mest. Veertien keer het lichaamsgewicht van elke Nederlander in poep. De oplossing voor het mestprobleem is er weer een vanuit hetzelfde denken als waardoor de problemen zijn veroorzaakt. Laten we investeren in mestvergisters. Aan de 150 mestvergisters die Nederland nu telt, is onder het mom van ‘groene stroom’ al 345 miljoen euro subsidie uitgegeven. Maar mestvergisters produceren geen groene stroom maar bruine stroom. Om onze bio-industrie draaiende te houden, worden er grote hoeveelheden soja en maïs ingevoerd uit landen als Brazilië en Argentinië. Dit hele proces kost jaarlijks net zo veel energie als vijf miljoen huishoudens gebruiken. We verspillen veel te veel energie aan de bio-industrie en we wekker er maar heel weinig energie mee op.

We zullen in Nederland toe moeten naar een veel kleinere veehouderij, tenminste een inkrimping van 70% van de veestapel. In ons land lijden en sterven jaarlijks meer dan 500 miljoen dieren in de bio-industrie. Dat brengt ons geen voorspoed, zoals wel beweerd wordt, maar rampspoed in de vorm van een kwijnende en verdwijnende natuur, dierziektencrises, onveilig voedsel, gezondheidsproblemen en een afkalvende beschaving.
We kunnen in een kwetsbaar landje niet produceren voor 70% export, we moeten produceren voor de regio, hoogkwalitatief en tegen fatsoenlijke prijzen.Onderzoek van de VU leert dat voor elke kilo varkensvlees die verkocht wordt, tenminste de helft van de kosten niet betaald wordt door de consument, maar voor rekening van de samenleving komen. 4 sateetjes voor 28 cent of een hamburger van 15 cent is niets anders dan heling. Het kan niet, en het zou niet moeten mogen. Vervuilende producten moeten duurder worden, schone producten worden per saldo goedkoper.

7 mrt. 2009

Het is niet eerlijk dat Groningen alleen kleine bio-industrie boeren wil tegenhouden

In een brief aan de provincie maakt Hilbrand Sinnema van LTO Noord van LTO Noord op verschillende punten bezwaar tegen het Groningse Provinciaal Omgevingsplan (POP). De grote bio-industrie boeren mogen verder groeien, maar de kleine bio-industrie boeren mogen niets.
Dat is inderdaad niet eerlijk, het zou beter zijn als ook de grote bio-industrie boeren een halt wordt toegeroepen.
Stem daarom mee met de Groningse fractie van de Partij voor de Dieren die een e-mailactie zijn gestart om de vestiging van melkveehouderijen van wel 1000 koeien (in de stad en daar buiten) wil laten verbieden in het POP.

17 dec. 2008

Gedeputeerde Staten moeten megaveehouderij uit stad Groningen weren


In de Gezinsbode van 17 december wordt de komst aangekondigd van een melkveehouder die van plan is om binnen de Groninger stadsgrenzen 800 melkkoeien en nog eens 700 andere runderen te gaan houden.
Het is provinciaal (POP) beleid in Groningen om nieuwbouw van bio-industrie te verbieden.
De plannen van boer van Wildt aan de Winschoterweg vallen zeker onder bio-industrie.
Van Wildt verdedigt zijn plannen om zijn koeien het hele jaar rond binnen te houden met onzinnige argumenten als “een koe is in de stal beter af” en “het is beter voor het milieu”.

De vergunningen voor deze megawaanzin moeten nog worden aangevraagd.
Dit is een goede testcase of het beleid van de Provincie Groningen wel consequent wordt uitgevoerd. Behalve de Wildt staat niemand te wachten op deze grootschalige uitmelding van koeien.
De Partij voor de Dieren gaat in de Staten(commissie) over de plannen vragen stellen.

Zie ook: de Agrosector dendert door.

7 nov. 2008

Weinig beperkingen aan bio-industrie in de Provincie Groningen

Gedeputeerde Douwe Hollenga van de Provincie Groningen antwoordt op vragen van leden van de commissie Omgeving en Milieu op 29 oktober het volgende op de vraag of de provincie nieuwvestiging van bio-industrie als neventak zou toestaan:

Neventak. Sommige partijen vragen of de mogelijkheid hiertoe kan worden geboden. Het College kiest daar niet voor, want zij denkt dat op dat moment dat de weg wordt opengezet voor grootschalige intensieve veehouderij. Vandaag is het een toevoeging aan een bedrijf en over twee jaar ontstaat dan weer de discussie over een verdere uitbreiding. Ook het feit telt dat ongelijkheid zou ontstaan tussen bestaande bedrijven die we nu al wel de mogelijkheid geven en bedrijven die na vandaag een intensieve tak zouden mogen toevoegen. Het College wil dat niet.

De definitie. De definitie van intensieve veehouderij is heel duidelijk. Het betreft een niet grondgebonden agrarisch bedrijf waarin het houden van varkens, kalveren, pelsdieren en pluimvee geheel of nagenoeg geheel plaatsvindt in gebouwen. Het biologisch houden van dieren, conform art. 2 van de Landbouwkwaliteitswet, alsmede het houden van melk- en rundvee, schapen of paarden wordt niet aangemerkt als intensieve veehouderij. De formulering is heel duidelijk en die is goed te verdedigen. Dhr. Hollenga gaat ervan uit dat hij ook antwoord heeft gegeven op de betreffende vraag.

Uitbreiding bestaande bedrijven. Met betrekking tot de uitbreiding van de bestaande bedrijven – in Groningen gaat het maar om een heel beperkt aantal bedrijven – zal worden gehandeld conform de Verordening en dat zal op een nette manier gebeuren, waarbij rekening wordt gehouden met het landschap.

Tot zover de heer Hollenga.


Voor de goede lezer: er worden in de Provincie Groningen weinig beperkingen opgelegd aan een boer die wil investeren in bio-industrie. Heeft hij nog geen neventak dan moet hij een bedrijf opkopen die al een neventak heeft en Klaar is Kees.
Opmerkelijk is ook dat de grootschalige melkveehouderij en de biologische bio-industrie niet valt onder de definitie van bio-industrie voor de Provincie. Dat is jammer want deze sector is nauwelijks diervriendelijker dan regulier. Hoogstens wordt varkens en kippen toegang geboden tot een betonnen buitenbak.

Labels

A28 (1) aardbeving (2) aardhonden (1) ADHD (1) afschieten (1) afval (1) akkerrandenbeheer (2) alternatief (2) bedrijventerrein (1) beleid (3) besluitvorming (1) bever (2) beverrat (1) bijensterfte (1) bio-industrie (4) biochar (1) biodiversiteit (1) biomassavergisting (1) Blauwestad (3) bomenkap (1) bouw (1) bouwblokken (1) braakligging (1) bus (1) bussen (1) catering (1) CCS (1) chantage (1) chinchilla (1) CO2 (4) COS (1) cursus (1) demagogie (1) dichters (1) diefstal (1) Dierenbescherming (1) dierenleed (1) dierenwelzijn (4) digestaat (1) dood (1) drogredenen (1) duister (1) duurzaamheid (8) economie (3) Eemshaven (3) EHS (6) ekoproducten (4) elektriciteitscentrale (1) energiebeleid (1) energiecentrales (2) energieneutraal (1) exoten (1) export (1) fairtrade (1) faunabeheereenheid (1) faunapassage (1) fiets (1) film (2) flora- en faunawet (2) fluster en duster (1) forum (5) foto's (1) ganzenoverlast (3) gaswinning (2) geldmodel (1) geldverspilling (1) gevaarlijke stoffen (1) gewasbescherming (2) Gezinsbode (3) GGD (1) globalisering (1) Greenpeace (1) groene stroom (2) grondwater (1) hazen (2) heling (1) hengelsport (2) honden (1) incidenten (1) inzamelen (1) jacht (5) jagen (3) jongeren (1) kaart (1) kabelbaan (1) kiekendief (1) klimaat (3) koeien (1) kolen (3) Koningslaagte (3) kosten (1) kwik (1) landbouw (2) leefbaarheid (1) lelies (1) LTO (2) maaibeheer (1) malaria (1) Meerstad (2) megastallen (10) meldpunt (1) melkveehouderij (10) mestkelder (1) mestoverschot (2) mestvergisters (1) metam natrium (1) MFG (1) milieu (5) milieudefensie (1) Milieudienst (1) Milieufederatie (4) muskusratten (5) N33 (1) nacht (1) natuur (5) opvang (1) overlast (1) papier (1) piepschuim (1) plastic (2) politiek (2) POP (6) proef (2) proefdierlaboratorium (1) prooidieren (1) protest (1) Provinciale Staten (6) PvdD (14) ramp (1) ree (1) regionaal (1) regiotram (6) respect (1) roofdieren (1) RUG (1) schade (1) scharreleieren (1) soja (1) Staatsbosbeheer (1) stad Groningen (5) stadjerspas (1) station (1) straatvuil (1) subsidie (1) supermarkt (1) therapie (1) toekomst (1) toerisme (1) tram (2) Transition Town (2) trein (2) uitstoot (1) varkens (1) vegetarisch (1) vergiftiging (4) vergunning (1) verjaagmethode (2) verkiezingen (3) verspilling (2) vervuiling (3) vispas (1) visserij (1) vleermuis (2) vlees (1) vleesconsumptie (1) vleesvervangers (1) voeding (5) voetafdruk (1) VOKO (3) vossen (4) vuurwerk (2) wasbeer (1) waterschap (4) waterwoeler (1) weblog (1) wedstrijd (1) wegaanleg (2) weidegang (2) weidevogels (3) wethouder (1) WHO (1) wild (1) windhandel (1) WOB (1) zeearend (1) Zembla (1)

Zoeken

  Web milieugroningen.blogspot.com