Posts weergeven met het label elektriciteitscentrale. Alle posts weergeven
Posts weergeven met het label elektriciteitscentrale. Alle posts weergeven

26 nov. 2009

CO2 opslag: onder welke omstandigheden is dat nodig?

In de provincie Groningen wordt bij de Eemshaven een kolencentrale gebouwd. Nederland wordt daarmee in plaats van een stroomimporteur een stroomexporteur. Tegen deze overcapaciteit rijst verzet omdat groene stroom producenten in de provincie hun stroom niet meer kwijt kunnen aan het elektriciteitsnet. Het is de verantwoordelijkheid van de politiek om duidelijke afspraken te maken en geen klimaatvriendelijke partijen op de stroommarkt uit te sluiten in het voordeel van een afzonderlijke klimaatvijandige producent. De capaciteit van een stroomnet valt te verhogen en er zijn limieten mogelijk aan de maximale deelnemer per producent. Dat een centrale een groter vermogen heeft dan de binnenlandse markt vraagt en dat één centrale de maximale capaciteit kan benutten is geen argument om andere partijen uit te sluiten. Vooral niet als dat groene producenten zijn.
Verder wil de provincie CO2 opslaan onder de grond om aan de Kyoto doelstellingen te kunnen voldoen. Dit heet Carbon Capture and Storage (CCS). CO2 opslag kost energie. Er zijn dan ook partijen die er tegen zijn, omdat zij meer zien in energiebesparing. Dan is er geen ondergrondse opslag nodig.
Er is een omstandigheid die nog niet verwerkt is in de energiebehoefte ramingen. Dat is de situatie dat auto’s op stroom gaan rijden in plaats van fossiele brandstof als gas, benzine of diesel. Dan wordt de CO2 niet meer uitgestoten via de uitlaat, maar via de schoorsteen van een elektriciteitscentrale. Er zijn partijen die vinden dat auto’s op groene stroom zouden moeten rijden. Het zou mooi zijn als groene stroomproducenten maximaal hun bijdrage kunnen leveren aan de stroombehoefte, maar wanneer er een grote behoefte aan stroom komt wanneer de auto’s op stroom overgaan, dan kan een kolencentrale misschien wel een noodzakelijke aanvulling zijn op meer milieuvriendelijker centrales. Of er dan ook nog ondergrondse CO2 opslag nodig is, is een kwestie van berekeningen. Wanneer een auto niet meer op fossiele brandstof rijdt, kun je de CO2 die de centrale daarvoor opwekt ook direct in de open lucht laten, want er is een CO2 bron minder. Je kunt er ook voor kiezen om de CO2 ondergronds op te gaan slaan wanneer je zwaarwegende redenen hebt om dat toch te doen.

Labels

A28 (1) aardbeving (2) aardhonden (1) ADHD (1) afschieten (1) afval (1) akkerrandenbeheer (2) alternatief (2) bedrijventerrein (1) beleid (3) besluitvorming (1) bever (2) beverrat (1) bijensterfte (1) bio-industrie (4) biochar (1) biodiversiteit (1) biomassavergisting (1) Blauwestad (3) bomenkap (1) bouw (1) bouwblokken (1) braakligging (1) bus (1) bussen (1) catering (1) CCS (1) chantage (1) chinchilla (1) CO2 (4) COS (1) cursus (1) demagogie (1) dichters (1) diefstal (1) Dierenbescherming (1) dierenleed (1) dierenwelzijn (4) digestaat (1) dood (1) drogredenen (1) duister (1) duurzaamheid (8) economie (3) Eemshaven (3) EHS (6) ekoproducten (4) elektriciteitscentrale (1) energiebeleid (1) energiecentrales (2) energieneutraal (1) exoten (1) export (1) fairtrade (1) faunabeheereenheid (1) faunapassage (1) fiets (1) film (2) flora- en faunawet (2) fluster en duster (1) forum (5) foto's (1) ganzenoverlast (3) gaswinning (2) geldmodel (1) geldverspilling (1) gevaarlijke stoffen (1) gewasbescherming (2) Gezinsbode (3) GGD (1) globalisering (1) Greenpeace (1) groene stroom (2) grondwater (1) hazen (2) heling (1) hengelsport (2) honden (1) incidenten (1) inzamelen (1) jacht (5) jagen (3) jongeren (1) kaart (1) kabelbaan (1) kiekendief (1) klimaat (3) koeien (1) kolen (3) Koningslaagte (3) kosten (1) kwik (1) landbouw (2) leefbaarheid (1) lelies (1) LTO (2) maaibeheer (1) malaria (1) Meerstad (2) megastallen (10) meldpunt (1) melkveehouderij (10) mestkelder (1) mestoverschot (2) mestvergisters (1) metam natrium (1) MFG (1) milieu (5) milieudefensie (1) Milieudienst (1) Milieufederatie (4) muskusratten (5) N33 (1) nacht (1) natuur (5) opvang (1) overlast (1) papier (1) piepschuim (1) plastic (2) politiek (2) POP (6) proef (2) proefdierlaboratorium (1) prooidieren (1) protest (1) Provinciale Staten (6) PvdD (14) ramp (1) ree (1) regionaal (1) regiotram (6) respect (1) roofdieren (1) RUG (1) schade (1) scharreleieren (1) soja (1) Staatsbosbeheer (1) stad Groningen (5) stadjerspas (1) station (1) straatvuil (1) subsidie (1) supermarkt (1) therapie (1) toekomst (1) toerisme (1) tram (2) Transition Town (2) trein (2) uitstoot (1) varkens (1) vegetarisch (1) vergiftiging (4) vergunning (1) verjaagmethode (2) verkiezingen (3) verspilling (2) vervuiling (3) vispas (1) visserij (1) vleermuis (2) vlees (1) vleesconsumptie (1) vleesvervangers (1) voeding (5) voetafdruk (1) VOKO (3) vossen (4) vuurwerk (2) wasbeer (1) waterschap (4) waterwoeler (1) weblog (1) wedstrijd (1) wegaanleg (2) weidegang (2) weidevogels (3) wethouder (1) WHO (1) wild (1) windhandel (1) WOB (1) zeearend (1) Zembla (1)

Zoeken

  Web milieugroningen.blogspot.com