Posts weergeven met het label verjaagmethode. Alle posts weergeven
Posts weergeven met het label verjaagmethode. Alle posts weergeven

7 aug. 2015

PvdD verwelkomt nieuwe dierensoorten wel in Groningen

Persbericht PvdD GRONINGEN – Nijlganzen en verwilderde ‘boerenganzen’ zijn sinds begin augustus hun leven niet meer zeker in de Groninger weiden en natuurgebieden. Het College van Gedeputeerde Staten heeft toestemming verleend om deze dieren uit te laten roeien door jagers. De Partij voor de Dieren stelt vragen over de beslissing, die zij volledig onterecht acht.

Zowel de Nijlgans als de verwilderde gans worden door de provincie beschouwd als zogenaamde ‘ongewenste exoten’, dieren die Nederland niet op eigen kracht hebben weten te bereiken maar bijvoorbeeld nakomelingen zijn van ontsnapte exemplaren. De Nederlandse natuur zit vol met dergelijke diersoorten, zo zijn ook de halsbandparkiet, regenboogforel en roodwangschildpad exoten, die net als de ganzen inmiddels volledig ingeburgerd zijn en onderdeel van de hedendaagse fauna. Het is volgens vele biologen en andere wetenschappers dan ook niet meer correct om dit soort dieren als exoten te beschouwen en ze te bestrijden. Zolang nieuwkomers geen acuut gevaar opleveren voor mens of dier is de algemene opinie dat men ze beter kan accepteren, aangezien het biologisch evenwicht (indien al van verstoring sprake is) zich vanzelf herstelt.

De Partij voor de Dieren vindt het een zeer vreemde gedachtegang dat deze dieren op een zwarte lijst staan en dus maar doodgeschoten moeten worden. Zowel de Nijlgans als de verwilderde gans zijn niet meer weg te denken uit onze natuur, en zullen ook niet uit te roeien zijn omdat ze zich hier succesvol voortplanten. De provincie voert als reden aan dat de dieren mogelijke schade kunnen aanrichten aan gewassen of inheemse soorten zouden kunnen wegconcurreren. Statenlid Ankie Voerman: “De schade die deze dieren aanrichten is zeer beperkt, een schadevergoeding is hier op zijn plaats. In plaats van de dieren te doden kunnen zij met ook op diervriendelijke wijze naar andere plaatsen verjaagd worden. Bovendien is de concurrentie van de nijlgans met inheemse soorten slechts zeer gering, en heeft ook niet geleid tot afname van inheemse soorten. Als een koolmees en een pimpelmees om een nestplaats vechten schieten we toch ook niet één van beiden dood?”

12 nov. 2011

Diervriendelijke oplossingen voor ganzenoverlast

Anja Hazekamp is statenlid voor de Partij voor de Dieren in Groningen. Mariken Jongman is bestuurslid Partij voor Dieren afdeling Groningen. In het Dagblad van het Noorden van 12 november geven ze de volgende oplossingen voor ganzenoverlast:
- Richt natuurgebieden anders in, waardoor de ganzen er niet graag overnachten of nestelen en zorg voor voldoende voedselaanbod in de natuurgebieden.
- Lok ganzen naar gebieden waar zij geen schade kunnen aanrichten, door deze terreinen in te zaaien met witte klaver. Ganzen zijn er dol op. Ze blijken dit vijf maal zo lekker te vinden dan bemest grasland. Witte klaver zorgt bovendien voor een rijk bodemleven (Louis Bolk Instituut), wat ook weer goed is voor andere weidevogels.
- Stop met het afschieten van vossen, zoals nu op grote schaal gebeurt in Groningen. De aanwezigheid van een vos is bedreigend voor ganzen, die het hazenpad zullen kiezen.
- Verminder bemesting van productievelden, zodat er minder van het eiwitrijke gras groeit waar ganzen zo dol op zijn.
- Verjaag ganzen van de akkers en weilanden, door diervriendelijke verjaagmethoden.

In de video hieronder vertelt Dierderik van Liere over zijn methode om ganzen te verjagen met een bewegende draad die gespannen wordt in een weiland.

Van Liere from Albert Brunsting on Vimeo.- Ganzen houden van een open landschap, waar ze alle ruimte hebben om te landen en op te stijgen. Leg daarom natuurlijke barrières aan, zoals heggen en houtwallen. Laat koeien weer grazen in de wei, zodat ganzen minder ruimte krijgen.

Labels

A28 (1) aardbeving (2) aardhonden (1) ADHD (1) afschieten (1) afval (1) akkerrandenbeheer (2) alternatief (2) bedrijventerrein (1) beleid (3) besluitvorming (1) bever (2) beverrat (1) bijensterfte (1) bio-industrie (4) biochar (1) biodiversiteit (1) biomassavergisting (1) Blauwestad (3) bomenkap (1) bouw (1) bouwblokken (1) braakligging (1) bus (1) bussen (1) catering (1) CCS (1) chantage (1) chinchilla (1) CO2 (4) COS (1) cursus (1) demagogie (1) dichters (1) diefstal (1) Dierenbescherming (1) dierenleed (1) dierenwelzijn (4) digestaat (1) dood (1) drogredenen (1) duister (1) duurzaamheid (8) economie (3) Eemshaven (3) EHS (6) ekoproducten (4) elektriciteitscentrale (1) energiebeleid (1) energiecentrales (2) energieneutraal (1) exoten (1) export (1) fairtrade (1) faunabeheereenheid (1) faunapassage (1) fiets (1) film (2) flora- en faunawet (2) fluster en duster (1) forum (5) foto's (1) ganzenoverlast (3) gaswinning (2) geldmodel (1) geldverspilling (1) gevaarlijke stoffen (1) gewasbescherming (2) Gezinsbode (3) GGD (1) globalisering (1) Greenpeace (1) groene stroom (2) grondwater (1) hazen (2) heling (1) hengelsport (2) honden (1) incidenten (1) inzamelen (1) jacht (5) jagen (3) jongeren (1) kaart (1) kabelbaan (1) kiekendief (1) klimaat (3) koeien (1) kolen (3) Koningslaagte (3) kosten (1) kwik (1) landbouw (2) leefbaarheid (1) lelies (1) LTO (2) maaibeheer (1) malaria (1) Meerstad (2) megastallen (10) meldpunt (1) melkveehouderij (10) mestkelder (1) mestoverschot (2) mestvergisters (1) metam natrium (1) MFG (1) milieu (5) milieudefensie (1) Milieudienst (1) Milieufederatie (4) muskusratten (5) N33 (1) nacht (1) natuur (5) opvang (1) overlast (1) papier (1) piepschuim (1) plastic (2) politiek (2) POP (6) proef (2) proefdierlaboratorium (1) prooidieren (1) protest (1) Provinciale Staten (6) PvdD (14) ramp (1) ree (1) regionaal (1) regiotram (6) respect (1) roofdieren (1) RUG (1) schade (1) scharreleieren (1) soja (1) Staatsbosbeheer (1) stad Groningen (5) stadjerspas (1) station (1) straatvuil (1) subsidie (1) supermarkt (1) therapie (1) toekomst (1) toerisme (1) tram (2) Transition Town (2) trein (2) uitstoot (1) varkens (1) vegetarisch (1) vergiftiging (4) vergunning (1) verjaagmethode (2) verkiezingen (3) verspilling (2) vervuiling (3) vispas (1) visserij (1) vleermuis (2) vlees (1) vleesconsumptie (1) vleesvervangers (1) voeding (5) voetafdruk (1) VOKO (3) vossen (4) vuurwerk (2) wasbeer (1) waterschap (4) waterwoeler (1) weblog (1) wedstrijd (1) wegaanleg (2) weidegang (2) weidevogels (3) wethouder (1) WHO (1) wild (1) windhandel (1) WOB (1) zeearend (1) Zembla (1)

Zoeken

  Web milieugroningen.blogspot.com