Posts weergeven met het label forum. Alle posts weergeven
Posts weergeven met het label forum. Alle posts weergeven

2 nov. 2012

Geld in een bodemloze put

Lidwien Schuitemaker schreef het al in een ingezonden brief in de Gezinsbode van 1 november: in de stad Groningen gaat het geld in een bodemloze put. En "de bekende chantagetruc wordt opgevoerd: de regiotram laten doorgaan omdat al zoveel kosten zijn gemaakt. Dat geld naar dure communicatiebureaus, adviseurs, projectontwikkelaars en bouwbedrijven. Het volgende onzinnige en geldverslindende project ligt al klaar: een kabelbaan met geblindeerde cabines, om inkijk te voorkomen in de huiskamers van Stadjers."

Ook Gerjan Kelder van de PvdD laat weten:
‘Behalve een gespecificeerde kosten/baten-analyse betreffende stoppen met het Forum en duidelijkheid over de kosten van het nieuwe onderzoek, wil Kelder ook weten wanneer het college heeft besloten tot een ‘feestelijke start’ van de bouw van het Forum op 31 october. Deze datum is namelijk zeer onlangs, 19 oktober, naar buiten gekomen, nadat het college was gevallen over de tram. Kelder: “Dat deed bij mij het boze vermoeden ontstaan dat dit ‘feestje’ alleen maar is gepland om duidelijk te maken dat met het Forum al is begonnen en dat we daar echt niet meer mee zouden kunnen stoppen zoals met de tram. Maar ik geloof daar helemaal niets van. Het blijft voor de Partij voor de Dieren onbestaanbaar dat in deze stad gesubsidiëerde banen verdwijnen, terwijl er miljoenen worden geïnvesteerd in een lege kolos.”

Tot zover Kelder.
Om dierentermen te blijven:
Lopen politici aan de leiband van bouwbedrijven, projectontwikkelaars en consultants?

Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. En deze oubollige opmerking sluit weer helemaal aan bij de foto op de voorpagina van de Gezinsbode van mensen in klederdracht die soep en broodjes presenteren bij de starthandeling van het Groninger Forum.

29 apr. 2011

Slap advies over het Groninger Forum door commissie Terlouw

De Gezinsbode meldde 28 april 2011 over het advies, dat de commissie onder leiding van Jan Terlouw gaf, het onderstaande.
Daarin vet gemaakt de tekst, waarin de commissie haar overvloedige slagen om de arm houdt.


Het Groninger Forum kan het cultureel aanbod van de stad versterken en daarmee een forse impuls geven aan de stedelijke economie. Dat zei voorzitter Jan Terlouw van de gelijknamige adviescommissie vanmiddag tijdens de perspresentatie van een advies aan de Gemeente en Provincie.
Terlouw overhandigde het rapport aan Gedeputeerde Wilma Mansveld en Wethouder Ton Schroor. Hij noemde het Forum daarbij “goed voor de stad als het Forumplan goed wordt ontwikkeld.” Tegelijkertijd uitte Terlouw kritiek op hetgeen de afgelopen tijd rond het Forum is gebeurd: “De voorbereiding laat te wensen over, de invulling moet flitsender en de communicatie beter.”

Tweede trekker
Terlouw kan niet aangeven wat de economische meerwaarde van het Forum wordt: “Maar stilstand is achteruitgang en de stad heeft naast het Groninger Museum een tweede trekker nodig. Cultuur trekt bezoekers en is goed voor de werkgelegenheid. Hoeveel? Dat is moeilijk te kwantificeren omdat dat afhangt van investeringsbeslissingen van bedrijven rond het Forum. Wij hoorden van veel ondernemers dat ze in elk geval niet zouden investeren als het Forum er niet komt.”

Realistisch
De commissie zet kanttekeningen bij de exploitatiebegroting van het Forum, maar beschouwt die op hoofdlijnen als ‘realistisch'. De komende tijd zou de Gemeente, als regisseur van het Forum, geld moeten steken in verdere conceptontwikkeling, adviseert de commissie-Terlouw. Daarbij dienen zowel inwoners als bedrijven en instellingen te worden betrokken, net als bij de keuze voor de architectuur van het Forum is gebeurd. Voorts dienen zowel het gebouw als de programmering te worden gevisualiseerd, zodat geïnteresseerden alvast een virtueel kijkje in het Forum kunnen nemen.

Tot zover de Gezinsbode. Het lijkt er niet op dat Terlouw c.s. werkelijk enthousiast zijn over de plannen rond het Forum.

9 nov. 2010

Er gaat niets boven de verspillingsdrift van de Groningse bestuurders

De gemeente Groningen moet de komende jaren 45 miljoen euro bezuinigen. De Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Groningen stellen voor om 35 miljoen bij te dragen aan de bouw van het Forum. Het Forum is een nog te bouwen toren in de buurt van de Martinitoren met multimediale functionaliteiten, waar de meeste Stadjers niet op zitten te wachten. Zij hebben dit soort zaken immers al of weten niet dat zij dit missen. Met de bouw van het forum hoopt de gemeente honderdduizenden toeristen naar het centrum te lokken. GS van de provincie heeft deze miljoenen over omdat de bouw van de hogesnelheidstrein via Drachten naar het westen niet doorgaat.
De stad Groningen heeft ook nog geen tram, maar overweegt minstens 300 miljoen te investeren voor de aanleg. Er is de wens van veel bewoners van het platteland om af en toe in de stad inkopen te doen, naar het werk of de studie te gaan of gewoon te zijn en dan is het handig wanneer je wanneer je voor de deur kunt instappen in de regiotram en waar je wilt zijn kunt uitstappen, zonder de noodzaak om een parkeerplaats te zoeken. Veel Groningers zitten hier niet op te wachten omdat het busvervoer, op wat knelpunten na, best redelijk functioneert. Dus de bestuurders in Groningen kunnen bijna 350 miljoen euro op een zinniger manier besteden, maar besluiten tot de aanleg van een tram om een onbekend aantal bezoekers te vervoeren naar een punt waar niemand op zit te wachten. Volgens de weekkrant.nl is 78% van de Groningers tegen een tram in de stad of in de regio.

Beste Stadjers, u heeft vast wel wat belangrijker doelen om in te investeren. Maar u moet uw volksvertegenwoordigers wel laten weten dat zij eindelijk eens naar uw wensen moeten luisteren. Want als u niets zegt, dan gaan de plannen gewoon door, want “het geld is er en anders wordt het weer door Den Haag opgeëist”.

"Er gaat niets boven Groningen".

Mark Rutte mag van mij het geld komen halen op voorwaarde dat hij het investeert in de Ecologische HoofdStructuur (EHS). De EHS is een manier om geïsoleerde natuur met elkaar te verbinden zodat dieren die honger leiden of dreigen uit te sterven kunnen migreren. De regering bezuinigt op de aankoop van grond hiervoor. Wel, dat is niet nodig, want in Groningen is geld over uit een potje dat ook bestemd is voor migratie. Door de aanleg van EHS komen er ook toeristen, wordt de biodiversteit vergroot en overleven diersoorten. Een mooie doelstelling. Er gaat niets boven win-win-situaties voor mens en dier.

27 feb. 2010

Kies op 3 maart voor een partij die uw geld niet verkwist aan het forum en de tram

De partijen in Groningen die het afgelopen 4 jaar in het college gezeten hebben vinden dat het te laat is dat de burger nog tegen het forum kiest. Ze vinden dat de democratie 4 jaar geleden voor het forum heeft gekozen en dat er nu al te veel geld in is gestopt om het besluit te kunnen terugdraaien.
Deze overwegingen zijn ѐn niet waar en bovendien drogredenen. Ten eerste is de bevolking per referendum alleen maar gevraagd welk ontwerp zij het mooist vonden en niet of zij wel of niet tegen het forum waren. De meeste Groningers hebben lijdzaam met de voeten gestemd en zijn niet komen opdagen waardoor de geldigheid van het referendum verviel.
Ten aanzien van het argument dat er al 10 tot 15 miljoen in de voorbereidingen is gestoken, maakt het nog steeds de moeite waard om de overige 65 miljoen op een andere manier te besteden. De stad Groningen gaat een economisch zware tijd tegemoet. Zij kan het geld dat zij nu dreigt te steken in onnodige projecten als de tram en het forum beter op zak houden om zaken waarvoor ook geld nodig is te bekostigen.

Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

Wanneer u 3 maart naar de stembus gaat, vergewist u er zich dan van te voren van dat partijen als de PvdA, de SP en GroenLinks van plan zijn de vele miljoenen over de balk te gooien die nog besteed moeten worden aan het forum en de tram.

21 feb. 2010

Gemeente Groningen wil bomen kappen nog voor de raad definitief besluit heeft genomen

Maandag 22 februari wil de gemeente Groningen de bomen kappen die staan op het terrein waar het Groninger forum is gepland. Op 3 maart worden er gemeenteraadsverkiezingen gehouden en met de nieuwe zetelverdeling moet het definitieve besluit dat het forum wordt gebouwd nog worden goedgekeurd. Het kan dus nog allemaal worden afgefloten.
Het kappen van bomen doet de gemeente omdat het zegt anders (in verband met de Flora en Faunawet) in tijdnood te komen bij de voorbereidingen van de bouw. Maar erg geloofwaardig is dit argument niet.
Wie gaat er nu onherstelbare veranderingen doen aan een leefomgeving voordat het democratische besluit tot die verandering ook daadwerkelijk is genomen?

Bent u Stadjer en wilt u een gemeentebestuur dat logisch, consistent en echt duurzaam handelt?
Breng dan op 3 maart uw stem uit op een partij die deze doelstellingen ook serieus neemt.

Labels

A28 (1) aardbeving (2) aardhonden (1) ADHD (1) afschieten (1) afval (1) akkerrandenbeheer (2) alternatief (2) bedrijventerrein (1) beleid (3) besluitvorming (1) bever (2) beverrat (1) bijensterfte (1) bio-industrie (4) biochar (1) biodiversiteit (1) biomassavergisting (1) Blauwestad (3) bomenkap (1) bouw (1) bouwblokken (1) braakligging (1) bus (1) bussen (1) catering (1) CCS (1) chantage (1) chinchilla (1) CO2 (4) COS (1) cursus (1) demagogie (1) dichters (1) diefstal (1) Dierenbescherming (1) dierenleed (1) dierenwelzijn (4) digestaat (1) dood (1) drogredenen (1) duister (1) duurzaamheid (8) economie (3) Eemshaven (3) EHS (6) ekoproducten (4) elektriciteitscentrale (1) energiebeleid (1) energiecentrales (2) energieneutraal (1) exoten (1) export (1) fairtrade (1) faunabeheereenheid (1) faunapassage (1) fiets (1) film (2) flora- en faunawet (2) fluster en duster (1) forum (5) foto's (1) ganzenoverlast (3) gaswinning (2) geldmodel (1) geldverspilling (1) gevaarlijke stoffen (1) gewasbescherming (2) Gezinsbode (3) GGD (1) globalisering (1) Greenpeace (1) groene stroom (2) grondwater (1) hazen (2) heling (1) hengelsport (2) honden (1) incidenten (1) inzamelen (1) jacht (5) jagen (3) jongeren (1) kaart (1) kabelbaan (1) kiekendief (1) klimaat (3) koeien (1) kolen (3) Koningslaagte (3) kosten (1) kwik (1) landbouw (2) leefbaarheid (1) lelies (1) LTO (2) maaibeheer (1) malaria (1) Meerstad (2) megastallen (10) meldpunt (1) melkveehouderij (10) mestkelder (1) mestoverschot (2) mestvergisters (1) metam natrium (1) MFG (1) milieu (5) milieudefensie (1) Milieudienst (1) Milieufederatie (4) muskusratten (5) N33 (1) nacht (1) natuur (5) opvang (1) overlast (1) papier (1) piepschuim (1) plastic (2) politiek (2) POP (6) proef (2) proefdierlaboratorium (1) prooidieren (1) protest (1) Provinciale Staten (6) PvdD (14) ramp (1) ree (1) regionaal (1) regiotram (6) respect (1) roofdieren (1) RUG (1) schade (1) scharreleieren (1) soja (1) Staatsbosbeheer (1) stad Groningen (5) stadjerspas (1) station (1) straatvuil (1) subsidie (1) supermarkt (1) therapie (1) toekomst (1) toerisme (1) tram (2) Transition Town (2) trein (2) uitstoot (1) varkens (1) vegetarisch (1) vergiftiging (4) vergunning (1) verjaagmethode (2) verkiezingen (3) verspilling (2) vervuiling (3) vispas (1) visserij (1) vleermuis (2) vlees (1) vleesconsumptie (1) vleesvervangers (1) voeding (5) voetafdruk (1) VOKO (3) vossen (4) vuurwerk (2) wasbeer (1) waterschap (4) waterwoeler (1) weblog (1) wedstrijd (1) wegaanleg (2) weidegang (2) weidevogels (3) wethouder (1) WHO (1) wild (1) windhandel (1) WOB (1) zeearend (1) Zembla (1)

Zoeken

  Web milieugroningen.blogspot.com