Posts weergeven met het label vleesvervangers. Alle posts weergeven
Posts weergeven met het label vleesvervangers. Alle posts weergeven

7 okt. 2010

Wereldvoedselproblematiek verkleinen door minder vlees te eten

15 oktober 2010 Het EETcafé: Vleesconsumptie en wereld voedselproblematiek

In de Nota Duurzaam Voedsel 2009 geeft het kabinet aan dat Nederland over 15 jaar koploper zal zijn op het gebied van duurzaam voedsel. Zo vindt Gerda Verburg, de huidige Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), dat Nederland een actieve rol moet spelen in vermindering van consumptie van dierlijke eiwitten. Annechien Ten Have en Harm Evert Waalkens gaan in Het EETcafé vanuit hun eigen invalshoek in op het thema.

Sprekers
Annechien ten Have is voorzitter van de LTO Nederland vakgroep varkenshouderij en vice-voorzitter van de Productschappen Vee, Vlees en Eieren (PVE). Ze heeft een varkensbedrijf met akkerbouw en een biogasinstallatie in Beerta.

Als voormalig lid van de PvdA-fractie van de Tweede Kamer, gaf Harm Evert Waalkens, mede vorm aan onder meer het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, ontwikkelingssamenwerking en voedselzekerheid. Hij heeft een biologisch melkvee bedrijf in Finsterwolde.

Voedselvoetafdruk
U kunt tijdens de pauze en de borrel, uw voedselvoetafdruk laten maken om te zien hoe het met uw eigen vleesconsumptie en uw invloed op het milieu staat.
Natuur en Milieu Federatie verzorgt informatie over het project Eetbare stad wat ze samen met de Gemeente Groningen uitvoeren.

Insectenhapjes
Tijdens de borrel maakt u ook kennis met een ongebruikelijke vleesvervanger. Van de Natuur en Milieu Federatie Groningen krijgt u informatie over het project Eetbare stad dat ze samen met de Gemeente Groningen uitvoeren.

Vrijdag 15 oktober
14.00 – 17.00 uur
Wolters Noordhoff zaal Openbare bibliotheek Groningen
Oude Boteringestraat 18
Organisatie Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking (COS)
Contactpersoon Sanne Ros 050 520 71 10
Gratis toegang

Labels

A28 (1) aardbeving (2) aardhonden (1) ADHD (1) afschieten (1) afval (1) akkerrandenbeheer (2) alternatief (2) bedrijventerrein (1) beleid (3) besluitvorming (1) bever (2) beverrat (1) bijensterfte (1) bio-industrie (4) biochar (1) biodiversiteit (1) biomassavergisting (1) Blauwestad (3) bomenkap (1) bouw (1) bouwblokken (1) braakligging (1) bus (1) bussen (1) catering (1) CCS (1) chantage (1) chinchilla (1) CO2 (4) COS (1) cursus (1) demagogie (1) dichters (1) diefstal (1) Dierenbescherming (1) dierenleed (1) dierenwelzijn (4) digestaat (1) dood (1) drogredenen (1) duister (1) duurzaamheid (8) economie (3) Eemshaven (3) EHS (6) ekoproducten (4) elektriciteitscentrale (1) energiebeleid (1) energiecentrales (2) energieneutraal (1) exoten (1) export (1) fairtrade (1) faunabeheereenheid (1) faunapassage (1) fiets (1) film (2) flora- en faunawet (2) fluster en duster (1) forum (5) foto's (1) ganzenoverlast (3) gaswinning (2) geldmodel (1) geldverspilling (1) gevaarlijke stoffen (1) gewasbescherming (2) Gezinsbode (3) GGD (1) globalisering (1) Greenpeace (1) groene stroom (2) grondwater (1) hazen (2) heling (1) hengelsport (2) honden (1) incidenten (1) inzamelen (1) jacht (5) jagen (3) jongeren (1) kaart (1) kabelbaan (1) kiekendief (1) klimaat (3) koeien (1) kolen (3) Koningslaagte (3) kosten (1) kwik (1) landbouw (2) leefbaarheid (1) lelies (1) LTO (2) maaibeheer (1) malaria (1) Meerstad (2) megastallen (10) meldpunt (1) melkveehouderij (10) mestkelder (1) mestoverschot (2) mestvergisters (1) metam natrium (1) MFG (1) milieu (5) milieudefensie (1) Milieudienst (1) Milieufederatie (4) muskusratten (5) N33 (1) nacht (1) natuur (5) opvang (1) overlast (1) papier (1) piepschuim (1) plastic (2) politiek (2) POP (6) proef (2) proefdierlaboratorium (1) prooidieren (1) protest (1) Provinciale Staten (6) PvdD (14) ramp (1) ree (1) regionaal (1) regiotram (6) respect (1) roofdieren (1) RUG (1) schade (1) scharreleieren (1) soja (1) Staatsbosbeheer (1) stad Groningen (5) stadjerspas (1) station (1) straatvuil (1) subsidie (1) supermarkt (1) therapie (1) toekomst (1) toerisme (1) tram (2) Transition Town (2) trein (2) uitstoot (1) varkens (1) vegetarisch (1) vergiftiging (4) vergunning (1) verjaagmethode (2) verkiezingen (3) verspilling (2) vervuiling (3) vispas (1) visserij (1) vleermuis (2) vlees (1) vleesconsumptie (1) vleesvervangers (1) voeding (5) voetafdruk (1) VOKO (3) vossen (4) vuurwerk (2) wasbeer (1) waterschap (4) waterwoeler (1) weblog (1) wedstrijd (1) wegaanleg (2) weidegang (2) weidevogels (3) wethouder (1) WHO (1) wild (1) windhandel (1) WOB (1) zeearend (1) Zembla (1)

Zoeken

  Web milieugroningen.blogspot.com