Posts weergeven met het label verkiezingen. Alle posts weergeven
Posts weergeven met het label verkiezingen. Alle posts weergeven

26 feb. 2015

Kies ook in Groningen voor schoon en gezond water

Ingrid ter Woorst, bestuurslid hoogheemraadschap van Delfland (Water Natuurlijk), schreef naar de Volkskrant:

Sheila Sitalsing schrijft over de waterschapsverkiezingen (Ten eerste, 25 februari) en slaat met de titel de spijker op zijn kop. Waterschappen hebben namelijk veel last van (verboden) bestrijdingsmiddelen en illegale lozingen door de tuinbouw. Als hoogheemraadschap van Delfland hebben we te maken met normoverschrijdingen van duizenden keren! De Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit heeft weer verboden middelen aangetroffen bij veel tuinders. Het publiek weet dit niet omdat de Land en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO) consequent het verhaal ophangt over 'duurzame teelt' en in plaats van gif spreekt van 'gewasbeschermingsmiddelen'. Het is al erg genoeg dat mensen de gevolgen van dit landbouwgif ondervinden, maar ze betalen er ook voor! Het kost ons als waterschap tonnen extra per jaar om te controleren of er misstanden zijn. Dat wordt vooral door de stedelingen betaald, dankzij een slimme lobby van LTO, waardoor de tuinders maar weinig waterschapslasten betalen. Dit systeem wordt al jaren in stand gehouden door de zogenoemde geborgde zetels voor de agrarische sector en het (tuinbouw)bedrijfsleven, ondersteund door CDA en VVD. De komende waterschapsverkiezingen bieden dus dé kans voor inwoners van steden en dorpen om dit veranderen: kies bewust voor schoon en gezond water.

27 feb. 2010

Kies op 3 maart voor een partij die uw geld niet verkwist aan het forum en de tram

De partijen in Groningen die het afgelopen 4 jaar in het college gezeten hebben vinden dat het te laat is dat de burger nog tegen het forum kiest. Ze vinden dat de democratie 4 jaar geleden voor het forum heeft gekozen en dat er nu al te veel geld in is gestopt om het besluit te kunnen terugdraaien.
Deze overwegingen zijn ѐn niet waar en bovendien drogredenen. Ten eerste is de bevolking per referendum alleen maar gevraagd welk ontwerp zij het mooist vonden en niet of zij wel of niet tegen het forum waren. De meeste Groningers hebben lijdzaam met de voeten gestemd en zijn niet komen opdagen waardoor de geldigheid van het referendum verviel.
Ten aanzien van het argument dat er al 10 tot 15 miljoen in de voorbereidingen is gestoken, maakt het nog steeds de moeite waard om de overige 65 miljoen op een andere manier te besteden. De stad Groningen gaat een economisch zware tijd tegemoet. Zij kan het geld dat zij nu dreigt te steken in onnodige projecten als de tram en het forum beter op zak houden om zaken waarvoor ook geld nodig is te bekostigen.

Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

Wanneer u 3 maart naar de stembus gaat, vergewist u er zich dan van te voren van dat partijen als de PvdA, de SP en GroenLinks van plan zijn de vele miljoenen over de balk te gooien die nog besteed moeten worden aan het forum en de tram.

21 feb. 2010

Gemeente Groningen wil bomen kappen nog voor de raad definitief besluit heeft genomen

Maandag 22 februari wil de gemeente Groningen de bomen kappen die staan op het terrein waar het Groninger forum is gepland. Op 3 maart worden er gemeenteraadsverkiezingen gehouden en met de nieuwe zetelverdeling moet het definitieve besluit dat het forum wordt gebouwd nog worden goedgekeurd. Het kan dus nog allemaal worden afgefloten.
Het kappen van bomen doet de gemeente omdat het zegt anders (in verband met de Flora en Faunawet) in tijdnood te komen bij de voorbereidingen van de bouw. Maar erg geloofwaardig is dit argument niet.
Wie gaat er nu onherstelbare veranderingen doen aan een leefomgeving voordat het democratische besluit tot die verandering ook daadwerkelijk is genomen?

Bent u Stadjer en wilt u een gemeentebestuur dat logisch, consistent en echt duurzaam handelt?
Breng dan op 3 maart uw stem uit op een partij die deze doelstellingen ook serieus neemt.

Labels

A28 (1) aardbeving (2) aardhonden (1) ADHD (1) afschieten (1) afval (1) akkerrandenbeheer (2) alternatief (2) bedrijventerrein (1) beleid (3) besluitvorming (1) bever (2) beverrat (1) bijensterfte (1) bio-industrie (4) biochar (1) biodiversiteit (1) biomassavergisting (1) Blauwestad (3) bomenkap (1) bouw (1) bouwblokken (1) braakligging (1) bus (1) bussen (1) catering (1) CCS (1) chantage (1) chinchilla (1) CO2 (4) COS (1) cursus (1) demagogie (1) dichters (1) diefstal (1) Dierenbescherming (1) dierenleed (1) dierenwelzijn (4) digestaat (1) dood (1) drogredenen (1) duister (1) duurzaamheid (8) economie (3) Eemshaven (3) EHS (6) ekoproducten (4) elektriciteitscentrale (1) energiebeleid (1) energiecentrales (2) energieneutraal (1) exoten (1) export (1) fairtrade (1) faunabeheereenheid (1) faunapassage (1) fiets (1) film (2) flora- en faunawet (2) fluster en duster (1) forum (5) foto's (1) ganzenoverlast (3) gaswinning (2) geldmodel (1) geldverspilling (1) gevaarlijke stoffen (1) gewasbescherming (2) Gezinsbode (3) GGD (1) globalisering (1) Greenpeace (1) groene stroom (2) grondwater (1) hazen (2) heling (1) hengelsport (2) honden (1) incidenten (1) inzamelen (1) jacht (5) jagen (3) jongeren (1) kaart (1) kabelbaan (1) kiekendief (1) klimaat (3) koeien (1) kolen (3) Koningslaagte (3) kosten (1) kwik (1) landbouw (2) leefbaarheid (1) lelies (1) LTO (2) maaibeheer (1) malaria (1) Meerstad (2) megastallen (10) meldpunt (1) melkveehouderij (10) mestkelder (1) mestoverschot (2) mestvergisters (1) metam natrium (1) MFG (1) milieu (5) milieudefensie (1) Milieudienst (1) Milieufederatie (4) muskusratten (5) N33 (1) nacht (1) natuur (5) opvang (1) overlast (1) papier (1) piepschuim (1) plastic (2) politiek (2) POP (6) proef (2) proefdierlaboratorium (1) prooidieren (1) protest (1) Provinciale Staten (6) PvdD (14) ramp (1) ree (1) regionaal (1) regiotram (6) respect (1) roofdieren (1) RUG (1) schade (1) scharreleieren (1) soja (1) Staatsbosbeheer (1) stad Groningen (5) stadjerspas (1) station (1) straatvuil (1) subsidie (1) supermarkt (1) therapie (1) toekomst (1) toerisme (1) tram (2) Transition Town (2) trein (2) uitstoot (1) varkens (1) vegetarisch (1) vergiftiging (4) vergunning (1) verjaagmethode (2) verkiezingen (3) verspilling (2) vervuiling (3) vispas (1) visserij (1) vleermuis (2) vlees (1) vleesconsumptie (1) vleesvervangers (1) voeding (5) voetafdruk (1) VOKO (3) vossen (4) vuurwerk (2) wasbeer (1) waterschap (4) waterwoeler (1) weblog (1) wedstrijd (1) wegaanleg (2) weidegang (2) weidevogels (3) wethouder (1) WHO (1) wild (1) windhandel (1) WOB (1) zeearend (1) Zembla (1)

Zoeken

  Web milieugroningen.blogspot.com