Posts weergeven met het label protest. Alle posts weergeven
Posts weergeven met het label protest. Alle posts weergeven

4 apr. 2012

Tram No Way!

Stadjer Johan Mostertman is een posteractie begonnen tegen de aanleg van de regiotram.
Daarop is een poster (tram no way!) te downloaden en vervolgens te printen waarmee hij hoopt medestanders zichtbaar te maken.

De argumenten van Mostertman, te lezen op zijn site, zijn de volgende:

De redenen om nu te stoppen met de plannen voor de brede regiotram door de stad Groningen kunnen heel verschillend zijn.

Misschien herken je jezelf in één of meer van de volgende argumenten:
De plannen voor het aanleggen zijn vooral ook bedoeld om het piekuren-probleem op te lossen van studenten die ‘s ochtends van het Centraal Station naar het Zernike-complex vervoerd willen worden.

Het is een probleem dat ook mede door de knappe koppen van de RuG en de Hanzehogeschool moet worden opgelost. Er zijn goede alternatieven denkbaar die weinig geld kosten:

Ik denk zelf aan:

vervoer via het Noorderstation (dit station ligt hemelsbreed vlak bij het Zernike-complex!)
de flexibilisering van de aanvangstijden van colleges. Studenten kunnen dan b.v. om 10 uur en 11.00 uur beginnen in plaats van massaal allemaal om 9.00 uur.

Ik zie dat buiten de piekuren (overdag, weekenden en vakantie) de bussen op de Zernike-lijn praktisch onbezet zijn.

Als de OV-jaarkaart wordt afgeschaft (wat beslist niet denkbeeldig is) zal ook de nieuw tram leeg blijven: de studenten zullen dan weer voor de fiets kiezen… Logisch met die smalle beurzen.

De tram is een vervoersmiddel uit de 19e eeuw, dit biedt niet de oplossing voor wat speelt in de 21e eeuw.
Ik vind Groningen een prachtige stad met een prachtig stadshart, laat het zo blijven. Als je de smalle Oostertraat bekijkt waar de b r e d e regiotram zich doorheen moet wurmen, dan zie je nu al dat de Groninger middenstand zich terugtrekt: meer dan 15 panden staan te koop of te huur. Doodzonde.

Ik ben voor een financieel gezond Groningen en wil niet wonen in een armlastige stad die onder curatele komt te staan van Den Haag (dat op zijn beurt onder curatele van Brussel dreigt te komen)

Grote projecten als Forum en Meerstad kosten handenvol geld. De verkoop van kavels valt voor tientallen miljoenen tegen. Ook het mooie Groninger Museum vergt een financiële inspanning van de Gemeente. Om maar te zwijgen van de onderwijsmiljoenen die de gemeente verschuldigd is aan de nieuw gevormde Onderwijsinstelling.

Ik vrees dat op de hele aanlegroute Groningse bedrijven failliet kunnen gaan (denk aan fietsenverkoper Ferwerda door jarenlange afsluiting van het Damsterdiep)

Een aanzienlijke verhoging van de OZB dreigt voor alle Groninger huizenbezitters: en eerlijk gezegd vind ik de OZB nu al de pan uitrijzen

Er zal langs de hele route kaalslag plaatsvinden: de gemeente is er al mee begonnen aan de Zonnelaan (onverwacht vooruitlopend op de aanleg van de tram, waarover toch nog niets beslist is…?)

De aanleg van de tram wordt nu begroot op ruim €300 miljoen; de ervaring leert dat zulke grote projecten uiteindelijk twee keer zo lang duren en 2 keer zo duur uitvallen.

Van de grote Nuon-kolencentrale in de Eemsmond zegt men: met de kennis van nu hadden we dat niet moeten doen: hoe zal dat met de tram gaan?

De rekening van dit soort grote projecten - veel hoger dan oorspronkelijk begroot – wordt niet vereffend door de (vertrekkende) bestuurders van de stad maar door de (blijvende) burgers.

TENSLOTTE: laat het middel (een brede regiotram) om een relatief klein probleem van de RUG en de Hanze Hoge School op te lossen niet om politieke redenen een doel op zich worden. Laten we gewoon nuchter blijven kijken naar wat NU in DEZE omstandigheden goed is voor Groningen: een pronkjuweel. Nog wel.

Tot zover Mostertman.

Ik sluit me bij hem aan.

Labels

A28 (1) aardbeving (2) aardhonden (1) ADHD (1) afschieten (1) afval (1) akkerrandenbeheer (2) alternatief (2) bedrijventerrein (1) beleid (3) besluitvorming (1) bever (2) beverrat (1) bijensterfte (1) bio-industrie (4) biochar (1) biodiversiteit (1) biomassavergisting (1) Blauwestad (3) bomenkap (1) bouw (1) bouwblokken (1) braakligging (1) bus (1) bussen (1) catering (1) CCS (1) chantage (1) chinchilla (1) CO2 (4) COS (1) cursus (1) demagogie (1) dichters (1) diefstal (1) Dierenbescherming (1) dierenleed (1) dierenwelzijn (4) digestaat (1) dood (1) drogredenen (1) duister (1) duurzaamheid (8) economie (3) Eemshaven (3) EHS (6) ekoproducten (4) elektriciteitscentrale (1) energiebeleid (1) energiecentrales (2) energieneutraal (1) exoten (1) export (1) fairtrade (1) faunabeheereenheid (1) faunapassage (1) fiets (1) film (2) flora- en faunawet (2) fluster en duster (1) forum (5) foto's (1) ganzenoverlast (3) gaswinning (2) geldmodel (1) geldverspilling (1) gevaarlijke stoffen (1) gewasbescherming (2) Gezinsbode (3) GGD (1) globalisering (1) Greenpeace (1) groene stroom (2) grondwater (1) hazen (2) heling (1) hengelsport (2) honden (1) incidenten (1) inzamelen (1) jacht (5) jagen (3) jongeren (1) kaart (1) kabelbaan (1) kiekendief (1) klimaat (3) koeien (1) kolen (3) Koningslaagte (3) kosten (1) kwik (1) landbouw (2) leefbaarheid (1) lelies (1) LTO (2) maaibeheer (1) malaria (1) Meerstad (2) megastallen (10) meldpunt (1) melkveehouderij (10) mestkelder (1) mestoverschot (2) mestvergisters (1) metam natrium (1) MFG (1) milieu (5) milieudefensie (1) Milieudienst (1) Milieufederatie (4) muskusratten (5) N33 (1) nacht (1) natuur (5) opvang (1) overlast (1) papier (1) piepschuim (1) plastic (2) politiek (2) POP (6) proef (2) proefdierlaboratorium (1) prooidieren (1) protest (1) Provinciale Staten (6) PvdD (14) ramp (1) ree (1) regionaal (1) regiotram (6) respect (1) roofdieren (1) RUG (1) schade (1) scharreleieren (1) soja (1) Staatsbosbeheer (1) stad Groningen (5) stadjerspas (1) station (1) straatvuil (1) subsidie (1) supermarkt (1) therapie (1) toekomst (1) toerisme (1) tram (2) Transition Town (2) trein (2) uitstoot (1) varkens (1) vegetarisch (1) vergiftiging (4) vergunning (1) verjaagmethode (2) verkiezingen (3) verspilling (2) vervuiling (3) vispas (1) visserij (1) vleermuis (2) vlees (1) vleesconsumptie (1) vleesvervangers (1) voeding (5) voetafdruk (1) VOKO (3) vossen (4) vuurwerk (2) wasbeer (1) waterschap (4) waterwoeler (1) weblog (1) wedstrijd (1) wegaanleg (2) weidegang (2) weidevogels (3) wethouder (1) WHO (1) wild (1) windhandel (1) WOB (1) zeearend (1) Zembla (1)

Zoeken

  Web milieugroningen.blogspot.com