Posts weergeven met het label flora- en faunawet. Alle posts weergeven
Posts weergeven met het label flora- en faunawet. Alle posts weergeven

23 mrt. 2009

Conferentie de Flora- en Faunawet in de gemeentelijke praktijk

door: Milieufederatie Groningen
Vrijdag 17 april 2009
In “Het Kasteel”, Melkweg 1 te Groningen
Aanvang: 13.30 uur; inloop/ontvangst vanaf 13.00 uur
Toegang gratis

IVN Groningen/Haren organiseert in samenwerking met de Gemeente Groningen en de Milieufederatie Groningen een conferentie over de Flora- en faunawetgeving in de gemeentelijke praktijk. De flora- en faunawet blijkt in de praktijk verschillend te worden uitgelegd. Voor beheer en onderhoud van terreinen en natuurgebieden zijn hele handleidingen geschreven; maar hoe zit het met de gemeentelijke vergunningverlening? Wat houdt de wet in? Moet er altijd een inventarisatie worden gedaan? Welke rol heeft de gemeente bij de hantering van de Flora- en faunawet als er een bouw-, sloop- of kapvergunning wordt verleend? Moet “natuur” als criterium in de verordeningen worden opgenomen?

De conferentie is bedoeld voor ieder die in de praktijk te maken heeft met het aanvragen of verlenen van gemeentelijke vergunningen en de handhaving van de flora- en faunawet. Bestuurders, medewerkers van gemeente, woningbouwverenigingen, projectontwikkelaars, LNV, AID, leden van gemeenteraadsfracties, natuur- en milieuorganisaties, juristen enz.

De middag wordt geopend door wethouder Jannie Visscher (Gemeente Groningen), afgesloten door Gert Jan Huiskes (IVN) en voorgezeten door Carla Alma. Korte inleidingen en discussie door vertegenwoordigers Gemeente Groningen, Rotshuizen Geense (advocaten), Woningbouwvereniging, ministerie LNV en AID.

8 jan. 2009

Staakt het jagen ook bij wat minder extreme winterkoude

De winterkou maakt dat wilde dieren een gemakkelijke prooi vormen voor jagers. Bij aanhoudende vorst wordt dan ook overwogen om te stoppen met jagen. De regel die provinciale faunabeheereenheden (14 in 12 provincies) aanhouden is om de jacht te staken na 5 dagen matig vorst met de verwachting dat deze nog minstens 3 dagen zal aanhouden (artikel 53 van de flora- en faunawet). Hoewel in Noord-Nederland in januari de temperatuur af en toe boven nul kwam is het niet overdreven gesteld dat het voor de wildstand en het dierenwelzijn een goede zaak zou zijn om de jacht te staken. Nu doet alleen Limburg dat.

Maar eigenlijk zou de politiek de hele jacht overbodig moeten maken door ons land zo in te richten dat de jacht overbodig was. Door natuurgebieden zelf voldoende voedsel te laten hebben en niet alleen schrale gebieden te reserveren voor natuur en door de gebieden te verbinden met het buitenland kan een natuurlijk evenwicht tussen roof- en prooidier ontstaan. Dag en nacht, winter en zomer. Door de gebieden voldoende groot te maken kan ook de recreƫrende mens er deels terecht zonder de leefgebieden van dieren te verstoren. Het is onmiskenbaar een bijdrage aan het welzijn van de mens om af en toe oog in oog te staan met een wild dier. Door de jacht worden dieren schuw en minder talrijk. Dat doet af aan de belevingswaarde van de huidige natuur.

De huidige, gebrekkige omvang van de Nederlandse natuur en de versplintering maakt dat jacht moet worden gemaakt op dieren omdat er anders verkeersongelukken gebeuren of omdat waterwegen niet zijn ingericht voor exoten als beverratten. Een bever wordt daarbij in bepaalde gebieden geĆÆntroduceerd en een dier dat sprekend op een bever lijkt, maar beverrat heet wordt aan de grens al gedood. Het is een willekeurig en discriminerend beleid dat voornamelijk wordt ingegeven door de behoefte om zoveel land te gebruiken met agrarische bestemming. Daarmee kan geld worden verdiend. Helaas is de recreatieve en gezondheidsbevorderende waarde van de mogelijkheid om in ons land natuur te beleven minder goed in geld uit te drukken.

Labels

A28 (1) aardbeving (2) aardhonden (1) ADHD (1) afschieten (1) afval (1) akkerrandenbeheer (2) alternatief (2) bedrijventerrein (1) beleid (3) besluitvorming (1) bever (2) beverrat (1) bijensterfte (1) bio-industrie (4) biochar (1) biodiversiteit (1) biomassavergisting (1) Blauwestad (3) bomenkap (1) bouw (1) bouwblokken (1) braakligging (1) bus (1) bussen (1) catering (1) CCS (1) chantage (1) chinchilla (1) CO2 (4) COS (1) cursus (1) demagogie (1) dichters (1) diefstal (1) Dierenbescherming (1) dierenleed (1) dierenwelzijn (4) digestaat (1) dood (1) drogredenen (1) duister (1) duurzaamheid (8) economie (3) Eemshaven (3) EHS (6) ekoproducten (4) elektriciteitscentrale (1) energiebeleid (1) energiecentrales (2) energieneutraal (1) exoten (1) export (1) fairtrade (1) faunabeheereenheid (1) faunapassage (1) fiets (1) film (2) flora- en faunawet (2) fluster en duster (1) forum (5) foto's (1) ganzenoverlast (3) gaswinning (2) geldmodel (1) geldverspilling (1) gevaarlijke stoffen (1) gewasbescherming (2) Gezinsbode (3) GGD (1) globalisering (1) Greenpeace (1) groene stroom (2) grondwater (1) hazen (2) heling (1) hengelsport (2) honden (1) incidenten (1) inzamelen (1) jacht (5) jagen (3) jongeren (1) kaart (1) kabelbaan (1) kiekendief (1) klimaat (3) koeien (1) kolen (3) Koningslaagte (3) kosten (1) kwik (1) landbouw (2) leefbaarheid (1) lelies (1) LTO (2) maaibeheer (1) malaria (1) Meerstad (2) megastallen (10) meldpunt (1) melkveehouderij (10) mestkelder (1) mestoverschot (2) mestvergisters (1) metam natrium (1) MFG (1) milieu (5) milieudefensie (1) Milieudienst (1) Milieufederatie (4) muskusratten (5) N33 (1) nacht (1) natuur (5) opvang (1) overlast (1) papier (1) piepschuim (1) plastic (2) politiek (2) POP (6) proef (2) proefdierlaboratorium (1) prooidieren (1) protest (1) Provinciale Staten (6) PvdD (14) ramp (1) ree (1) regionaal (1) regiotram (6) respect (1) roofdieren (1) RUG (1) schade (1) scharreleieren (1) soja (1) Staatsbosbeheer (1) stad Groningen (5) stadjerspas (1) station (1) straatvuil (1) subsidie (1) supermarkt (1) therapie (1) toekomst (1) toerisme (1) tram (2) Transition Town (2) trein (2) uitstoot (1) varkens (1) vegetarisch (1) vergiftiging (4) vergunning (1) verjaagmethode (2) verkiezingen (3) verspilling (2) vervuiling (3) vispas (1) visserij (1) vleermuis (2) vlees (1) vleesconsumptie (1) vleesvervangers (1) voeding (5) voetafdruk (1) VOKO (3) vossen (4) vuurwerk (2) wasbeer (1) waterschap (4) waterwoeler (1) weblog (1) wedstrijd (1) wegaanleg (2) weidegang (2) weidevogels (3) wethouder (1) WHO (1) wild (1) windhandel (1) WOB (1) zeearend (1) Zembla (1)

Zoeken

  Web milieugroningen.blogspot.com