Posts weergeven met het label overlast. Alle posts weergeven
Posts weergeven met het label overlast. Alle posts weergeven

5 apr. 2009

Een ondergronds gevecht op leven en dood tussen vos en aardhond

Vossen zorgen voor overlast bij het spoorwegviaduct over de N46 in de buurt van Stedum. Een hol dat de dieren daar hebben gegraven zorgt voor gevaarlijke situaties. De Provincie heeft daarom speciaal een jachtvergunning afgegeven.
Door het graven kan het spoorwegviaduct namelijk op den duur verzakken.
Om de dieren weg te jagen wordt een aardhond ingezet. De vossen zullen daarna worden afgeschoten. Normaal gesproken mogen de honden tussen maart en oktober niet worden ingezet, maar omdat de situatie zo gevaarlijk is, verleent het Provinciebestuur een ontheffing.
Vossen mogen volgens de Flora- en faunawet het hele jaar bestreden worden.
Aardhonden zijn honden die in de burcht worden gestuurd. Ze jagen de vossen de burcht uit die vervolgens worden doodgeschoten. Aardhonden mogen niet gebruikt worden tijdens draag- en zoogperiode. Als de vossen jongen hebben, dan laat de moeder de jongen niet alleen en zal ze zich met alle macht verdedigen. Gevolg: ondergrondse dierengevechten op leven en dood. Dit is middeleeuws, barbaars en extreem dieronvriendelijk. Omdat ook de honden vaak ernstig gewond raken, worden ze vaak gezenderd, zodat jagers ze terug kunnen vinden en uitgraven....

Een motie van de Partij voor de Dieren om een einde te maken aan het gebruik van honden bij het doden van zwangere en zogende vossen kreeg 22 april in de Groningse Statenvergadering brede steun. De bestaande ontheffingen die waren verleend voor het gebruik van aardhonden in de draag- en zoogtijd voor vossen, worden met onmiddellijke ingang ingetrokken. Daarnaast mogen nieuwe ontheffingen hiervoor in de toekomst niet meer worden verleend.

Labels

A28 (1) aardbeving (2) aardhonden (1) ADHD (1) afschieten (1) afval (1) akkerrandenbeheer (2) alternatief (2) bedrijventerrein (1) beleid (3) besluitvorming (1) bever (2) beverrat (1) bijensterfte (1) bio-industrie (4) biochar (1) biodiversiteit (1) biomassavergisting (1) Blauwestad (3) bomenkap (1) bouw (1) bouwblokken (1) braakligging (1) bus (1) bussen (1) catering (1) CCS (1) chantage (1) chinchilla (1) CO2 (4) COS (1) cursus (1) demagogie (1) dichters (1) diefstal (1) Dierenbescherming (1) dierenleed (1) dierenwelzijn (4) digestaat (1) dood (1) drogredenen (1) duister (1) duurzaamheid (8) economie (3) Eemshaven (3) EHS (6) ekoproducten (4) elektriciteitscentrale (1) energiebeleid (1) energiecentrales (2) energieneutraal (1) exoten (1) export (1) fairtrade (1) faunabeheereenheid (1) faunapassage (1) fiets (1) film (2) flora- en faunawet (2) fluster en duster (1) forum (5) foto's (1) ganzenoverlast (3) gaswinning (2) geldmodel (1) geldverspilling (1) gevaarlijke stoffen (1) gewasbescherming (2) Gezinsbode (3) GGD (1) globalisering (1) Greenpeace (1) groene stroom (2) grondwater (1) hazen (2) heling (1) hengelsport (2) honden (1) incidenten (1) inzamelen (1) jacht (5) jagen (3) jongeren (1) kaart (1) kabelbaan (1) kiekendief (1) klimaat (3) koeien (1) kolen (3) Koningslaagte (3) kosten (1) kwik (1) landbouw (2) leefbaarheid (1) lelies (1) LTO (2) maaibeheer (1) malaria (1) Meerstad (2) megastallen (10) meldpunt (1) melkveehouderij (10) mestkelder (1) mestoverschot (2) mestvergisters (1) metam natrium (1) MFG (1) milieu (5) milieudefensie (1) Milieudienst (1) Milieufederatie (4) muskusratten (5) N33 (1) nacht (1) natuur (5) opvang (1) overlast (1) papier (1) piepschuim (1) plastic (2) politiek (2) POP (6) proef (2) proefdierlaboratorium (1) prooidieren (1) protest (1) Provinciale Staten (6) PvdD (14) ramp (1) ree (1) regionaal (1) regiotram (6) respect (1) roofdieren (1) RUG (1) schade (1) scharreleieren (1) soja (1) Staatsbosbeheer (1) stad Groningen (5) stadjerspas (1) station (1) straatvuil (1) subsidie (1) supermarkt (1) therapie (1) toekomst (1) toerisme (1) tram (2) Transition Town (2) trein (2) uitstoot (1) varkens (1) vegetarisch (1) vergiftiging (4) vergunning (1) verjaagmethode (2) verkiezingen (3) verspilling (2) vervuiling (3) vispas (1) visserij (1) vleermuis (2) vlees (1) vleesconsumptie (1) vleesvervangers (1) voeding (5) voetafdruk (1) VOKO (3) vossen (4) vuurwerk (2) wasbeer (1) waterschap (4) waterwoeler (1) weblog (1) wedstrijd (1) wegaanleg (2) weidegang (2) weidevogels (3) wethouder (1) WHO (1) wild (1) windhandel (1) WOB (1) zeearend (1) Zembla (1)

Zoeken

  Web milieugroningen.blogspot.com