Posts weergeven met het label regiotram. Alle posts weergeven
Posts weergeven met het label regiotram. Alle posts weergeven

18 nov. 2012

OV-luwe binnenstad Groningen

Auto’s worden al tientallen jaren geweerd uit de binnenstad, maar nu de tram niet meer door lijkt te gaan, is het tijd om te spreken over het weren van stadsbussen uit de smalle straten die naar het centrum lopen. Van de vele bezoekers die naar de Groninger binnenstad willen zullen er niet veel zijn die hun bezoek per se op de Grote Markt hoeven te starten. 150 meter van de Martinitoren is ook goed, vooropgesteld dat je uit kunt stappen aan de goede kant van de binnenstad.
Een dergelijke oplossing maakt de Groninger binnenstad nog meer een voetgangersparadijs en fietsvriendelijk. De gemeente bespaart veel geld en heeft een flexibele oplossing voor mobiliteit.

2 nov. 2012

Geld in een bodemloze put

Lidwien Schuitemaker schreef het al in een ingezonden brief in de Gezinsbode van 1 november: in de stad Groningen gaat het geld in een bodemloze put. En "de bekende chantagetruc wordt opgevoerd: de regiotram laten doorgaan omdat al zoveel kosten zijn gemaakt. Dat geld naar dure communicatiebureaus, adviseurs, projectontwikkelaars en bouwbedrijven. Het volgende onzinnige en geldverslindende project ligt al klaar: een kabelbaan met geblindeerde cabines, om inkijk te voorkomen in de huiskamers van Stadjers."

Ook Gerjan Kelder van de PvdD laat weten:
‘Behalve een gespecificeerde kosten/baten-analyse betreffende stoppen met het Forum en duidelijkheid over de kosten van het nieuwe onderzoek, wil Kelder ook weten wanneer het college heeft besloten tot een ‘feestelijke start’ van de bouw van het Forum op 31 october. Deze datum is namelijk zeer onlangs, 19 oktober, naar buiten gekomen, nadat het college was gevallen over de tram. Kelder: “Dat deed bij mij het boze vermoeden ontstaan dat dit ‘feestje’ alleen maar is gepland om duidelijk te maken dat met het Forum al is begonnen en dat we daar echt niet meer mee zouden kunnen stoppen zoals met de tram. Maar ik geloof daar helemaal niets van. Het blijft voor de Partij voor de Dieren onbestaanbaar dat in deze stad gesubsidiëerde banen verdwijnen, terwijl er miljoenen worden geïnvesteerd in een lege kolos.”

Tot zover Kelder.
Om dierentermen te blijven:
Lopen politici aan de leiband van bouwbedrijven, projectontwikkelaars en consultants?

Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. En deze oubollige opmerking sluit weer helemaal aan bij de foto op de voorpagina van de Gezinsbode van mensen in klederdracht die soep en broodjes presenteren bij de starthandeling van het Groninger Forum.

4 apr. 2012

Tram No Way!

Stadjer Johan Mostertman is een posteractie begonnen tegen de aanleg van de regiotram.
Daarop is een poster (tram no way!) te downloaden en vervolgens te printen waarmee hij hoopt medestanders zichtbaar te maken.

De argumenten van Mostertman, te lezen op zijn site, zijn de volgende:

De redenen om nu te stoppen met de plannen voor de brede regiotram door de stad Groningen kunnen heel verschillend zijn.

Misschien herken je jezelf in één of meer van de volgende argumenten:
De plannen voor het aanleggen zijn vooral ook bedoeld om het piekuren-probleem op te lossen van studenten die ‘s ochtends van het Centraal Station naar het Zernike-complex vervoerd willen worden.

Het is een probleem dat ook mede door de knappe koppen van de RuG en de Hanzehogeschool moet worden opgelost. Er zijn goede alternatieven denkbaar die weinig geld kosten:

Ik denk zelf aan:

vervoer via het Noorderstation (dit station ligt hemelsbreed vlak bij het Zernike-complex!)
de flexibilisering van de aanvangstijden van colleges. Studenten kunnen dan b.v. om 10 uur en 11.00 uur beginnen in plaats van massaal allemaal om 9.00 uur.

Ik zie dat buiten de piekuren (overdag, weekenden en vakantie) de bussen op de Zernike-lijn praktisch onbezet zijn.

Als de OV-jaarkaart wordt afgeschaft (wat beslist niet denkbeeldig is) zal ook de nieuw tram leeg blijven: de studenten zullen dan weer voor de fiets kiezen… Logisch met die smalle beurzen.

De tram is een vervoersmiddel uit de 19e eeuw, dit biedt niet de oplossing voor wat speelt in de 21e eeuw.
Ik vind Groningen een prachtige stad met een prachtig stadshart, laat het zo blijven. Als je de smalle Oostertraat bekijkt waar de b r e d e regiotram zich doorheen moet wurmen, dan zie je nu al dat de Groninger middenstand zich terugtrekt: meer dan 15 panden staan te koop of te huur. Doodzonde.

Ik ben voor een financieel gezond Groningen en wil niet wonen in een armlastige stad die onder curatele komt te staan van Den Haag (dat op zijn beurt onder curatele van Brussel dreigt te komen)

Grote projecten als Forum en Meerstad kosten handenvol geld. De verkoop van kavels valt voor tientallen miljoenen tegen. Ook het mooie Groninger Museum vergt een financiële inspanning van de Gemeente. Om maar te zwijgen van de onderwijsmiljoenen die de gemeente verschuldigd is aan de nieuw gevormde Onderwijsinstelling.

Ik vrees dat op de hele aanlegroute Groningse bedrijven failliet kunnen gaan (denk aan fietsenverkoper Ferwerda door jarenlange afsluiting van het Damsterdiep)

Een aanzienlijke verhoging van de OZB dreigt voor alle Groninger huizenbezitters: en eerlijk gezegd vind ik de OZB nu al de pan uitrijzen

Er zal langs de hele route kaalslag plaatsvinden: de gemeente is er al mee begonnen aan de Zonnelaan (onverwacht vooruitlopend op de aanleg van de tram, waarover toch nog niets beslist is…?)

De aanleg van de tram wordt nu begroot op ruim €300 miljoen; de ervaring leert dat zulke grote projecten uiteindelijk twee keer zo lang duren en 2 keer zo duur uitvallen.

Van de grote Nuon-kolencentrale in de Eemsmond zegt men: met de kennis van nu hadden we dat niet moeten doen: hoe zal dat met de tram gaan?

De rekening van dit soort grote projecten - veel hoger dan oorspronkelijk begroot – wordt niet vereffend door de (vertrekkende) bestuurders van de stad maar door de (blijvende) burgers.

TENSLOTTE: laat het middel (een brede regiotram) om een relatief klein probleem van de RUG en de Hanze Hoge School op te lossen niet om politieke redenen een doel op zich worden. Laten we gewoon nuchter blijven kijken naar wat NU in DEZE omstandigheden goed is voor Groningen: een pronkjuweel. Nog wel.

Tot zover Mostertman.

Ik sluit me bij hem aan.

2 dec. 2010

Burgerinitiatief tegen regiotram

De komst van de tram in Groningen betekent:

een keuze voor verouderde techniek, zeker op het moment waarop de aanleg zal zijn gerealiseerd

dat wij Groningers tot in lengte van dagen zullen moeten opdraaien voor de te verwachten grote exploitatietekorten

de prijs voor het openbaar vervoer in en rond de stad ongetwijfeld fors omhoog gaat
de stad jarenlang opgebroken zal zijn voor de aanleg van de tramrails, perrons, e.d.

de rechtstreekse verbinding met de Grote Markt en/of het Hoofdstation voor vele Groningers zal verdwijnen, met name voor de bewoners van Beijum en Lewenborg

dat er meer moet worden overgestapt

dat het overige openbaar vervoer zal verslechteren

een inflexibel systeem: trams kunnen niet uitwijken of omrijden; bij storingen en noodzakelijke wegopbrekingen valt het vervoer uit

dat met de geplande Regiotrams er complete treinstellen door het centrum gaan rijden

in sommige straten twee tramsporen en elkaar passerende trams, die het straatbeeld en de beleving van de stad ernstig verstoren

dat fietsers hinder gaan ondervinden van tramrails

grotere verkeersonveiligheid

op sommige punten in de stad omgefietst moet worden om de route van de tram te kunnen kruisen

Bent u het hiermee eens, teken dan de petitie op:
petities.nl/petitie/burgerinitiatief-groningen-tegen-tram

9 nov. 2010

Er gaat niets boven de verspillingsdrift van de Groningse bestuurders

De gemeente Groningen moet de komende jaren 45 miljoen euro bezuinigen. De Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Groningen stellen voor om 35 miljoen bij te dragen aan de bouw van het Forum. Het Forum is een nog te bouwen toren in de buurt van de Martinitoren met multimediale functionaliteiten, waar de meeste Stadjers niet op zitten te wachten. Zij hebben dit soort zaken immers al of weten niet dat zij dit missen. Met de bouw van het forum hoopt de gemeente honderdduizenden toeristen naar het centrum te lokken. GS van de provincie heeft deze miljoenen over omdat de bouw van de hogesnelheidstrein via Drachten naar het westen niet doorgaat.
De stad Groningen heeft ook nog geen tram, maar overweegt minstens 300 miljoen te investeren voor de aanleg. Er is de wens van veel bewoners van het platteland om af en toe in de stad inkopen te doen, naar het werk of de studie te gaan of gewoon te zijn en dan is het handig wanneer je wanneer je voor de deur kunt instappen in de regiotram en waar je wilt zijn kunt uitstappen, zonder de noodzaak om een parkeerplaats te zoeken. Veel Groningers zitten hier niet op te wachten omdat het busvervoer, op wat knelpunten na, best redelijk functioneert. Dus de bestuurders in Groningen kunnen bijna 350 miljoen euro op een zinniger manier besteden, maar besluiten tot de aanleg van een tram om een onbekend aantal bezoekers te vervoeren naar een punt waar niemand op zit te wachten. Volgens de weekkrant.nl is 78% van de Groningers tegen een tram in de stad of in de regio.

Beste Stadjers, u heeft vast wel wat belangrijker doelen om in te investeren. Maar u moet uw volksvertegenwoordigers wel laten weten dat zij eindelijk eens naar uw wensen moeten luisteren. Want als u niets zegt, dan gaan de plannen gewoon door, want “het geld is er en anders wordt het weer door Den Haag opgeëist”.

"Er gaat niets boven Groningen".

Mark Rutte mag van mij het geld komen halen op voorwaarde dat hij het investeert in de Ecologische HoofdStructuur (EHS). De EHS is een manier om geïsoleerde natuur met elkaar te verbinden zodat dieren die honger leiden of dreigen uit te sterven kunnen migreren. De regering bezuinigt op de aankoop van grond hiervoor. Wel, dat is niet nodig, want in Groningen is geld over uit een potje dat ook bestemd is voor migratie. Door de aanleg van EHS komen er ook toeristen, wordt de biodiversteit vergroot en overleven diersoorten. Een mooie doelstelling. Er gaat niets boven win-win-situaties voor mens en dier.

27 okt. 2009

Wie zit er te wachten op de regiotram?

Wie de berichtgeving volgt over de plannen van de Gemeente Groningen bij het aanleggen van een tram in de stad krijgt de indruk dat het besluit daartoe allang is genomen. Dat is echter niet het geval.
De gemeenteraad en de Provinciale Staten van Groningen hebben nog geen groen licht voor de plannen gegeven.

Uit een Internetpoll van de Gezinsbode blijkt 70% tegen de aanleg van de tweede tramlijn. Misschien is het nuttig als de Gezinsbode ook een enquête doet naar de eerste tramlijn (Hoofdstation via Grote Markt naar Zernike).
Waar komt toch dat onzalige idee om een tram aan te leggen vandaan? Aan het begin van de vorige eeuw had Groningen een tram en die werd in 1926 vervangen door de bus. Reeds toen was dat al een betere oplossing dan de tram. Dat is sindsdien niet veranderd.
Een bus is flexibel, kan omrijden en kan zijn traject per dag veranderen, zonder kosten te maken. Voor een bus hoeft geen huis te worden afgebroken, een busverbinding is in no time opgezet.
Van noemenswaardige overlast van de bussen is op dit moment weinig te merken.
Het lijkt wel of de politici in de stad en provincie Groningen een soort verlengstuk zijn van de bouwwereld onder het motto “het hoeft niet nuttig te zijn, als de bouwers maar kunnen bouwen”.

Zie ook de tegenstanders van de regiotram, verzameld op Internet: www.tramgroningen.nl

De Stadspartij Groningen schrijft op haar site:
De Stadspartij heeft twijfels over de compleetheid van de informatievoorziening door ‘deskundigen’ aan de gemeenteraad (o.a. kosten, risico’s, alternatieven). Er zijn namelijk voldoende goedkopere en even effectieve alternatieven voor de regiotram voorhanden, zoals normale spoorverbindingen (o.a. naar Zernike) en eventueel dubbelgelede (trolley)bussen op hoofdverbindingen in de stad, maar deze worden categorisch doodgezwegen. Succes verhalen van dubbelgelede bussen vinden we in Utrecht en de zogenaamde Zuidtangent bij Schiphol. Op de informatiebijeenkomst in de Martinikerk over de tram deden daar aanwezige ‘voorlichters’ – waaronder ambtenaren en externe adviseurs – het voorkomen alsof het aanleg besluit voor de regiotram al genomen was. Hiermee zetten zij de burgers en de gemeenteraad op het verkeerde been en wordt een traject van ‘wishful thinking’ doorlopen, dat veraf staat van democratische besluitvorming.

Labels

A28 (1) aardbeving (2) aardhonden (1) ADHD (1) afschieten (1) afval (1) akkerrandenbeheer (2) alternatief (2) bedrijventerrein (1) beleid (3) besluitvorming (1) bever (2) beverrat (1) bijensterfte (1) bio-industrie (4) biochar (1) biodiversiteit (1) biomassavergisting (1) Blauwestad (3) bomenkap (1) bouw (1) bouwblokken (1) braakligging (1) bus (1) bussen (1) catering (1) CCS (1) chantage (1) chinchilla (1) CO2 (4) COS (1) cursus (1) demagogie (1) dichters (1) diefstal (1) Dierenbescherming (1) dierenleed (1) dierenwelzijn (4) digestaat (1) dood (1) drogredenen (1) duister (1) duurzaamheid (8) economie (3) Eemshaven (3) EHS (6) ekoproducten (4) elektriciteitscentrale (1) energiebeleid (1) energiecentrales (2) energieneutraal (1) exoten (1) export (1) fairtrade (1) faunabeheereenheid (1) faunapassage (1) fiets (1) film (2) flora- en faunawet (2) fluster en duster (1) forum (5) foto's (1) ganzenoverlast (3) gaswinning (2) geldmodel (1) geldverspilling (1) gevaarlijke stoffen (1) gewasbescherming (2) Gezinsbode (3) GGD (1) globalisering (1) Greenpeace (1) groene stroom (2) grondwater (1) hazen (2) heling (1) hengelsport (2) honden (1) incidenten (1) inzamelen (1) jacht (5) jagen (3) jongeren (1) kaart (1) kabelbaan (1) kiekendief (1) klimaat (3) koeien (1) kolen (3) Koningslaagte (3) kosten (1) kwik (1) landbouw (2) leefbaarheid (1) lelies (1) LTO (2) maaibeheer (1) malaria (1) Meerstad (2) megastallen (10) meldpunt (1) melkveehouderij (10) mestkelder (1) mestoverschot (2) mestvergisters (1) metam natrium (1) MFG (1) milieu (5) milieudefensie (1) Milieudienst (1) Milieufederatie (4) muskusratten (5) N33 (1) nacht (1) natuur (5) opvang (1) overlast (1) papier (1) piepschuim (1) plastic (2) politiek (2) POP (6) proef (2) proefdierlaboratorium (1) prooidieren (1) protest (1) Provinciale Staten (6) PvdD (14) ramp (1) ree (1) regionaal (1) regiotram (6) respect (1) roofdieren (1) RUG (1) schade (1) scharreleieren (1) soja (1) Staatsbosbeheer (1) stad Groningen (5) stadjerspas (1) station (1) straatvuil (1) subsidie (1) supermarkt (1) therapie (1) toekomst (1) toerisme (1) tram (2) Transition Town (2) trein (2) uitstoot (1) varkens (1) vegetarisch (1) vergiftiging (4) vergunning (1) verjaagmethode (2) verkiezingen (3) verspilling (2) vervuiling (3) vispas (1) visserij (1) vleermuis (2) vlees (1) vleesconsumptie (1) vleesvervangers (1) voeding (5) voetafdruk (1) VOKO (3) vossen (4) vuurwerk (2) wasbeer (1) waterschap (4) waterwoeler (1) weblog (1) wedstrijd (1) wegaanleg (2) weidegang (2) weidevogels (3) wethouder (1) WHO (1) wild (1) windhandel (1) WOB (1) zeearend (1) Zembla (1)

Zoeken

  Web milieugroningen.blogspot.com