7 jan. 2006

Stadsduiven werkgroep gaat twee duiventorens plaatsen


Jan Evenhuis (VVD-raadslid) heeft zich met nieuw élan ingezet voor een spoedige realisering van de tillen resp. duiventorens in de stad Groningen. Zo heeft hij de Sociale Werkplaats in Assen bereid gevonden de tillen of duiventorens zonder winstoogmerk te bouwen tegen een minimale onkostenvergoeding. Gunstig hierbij is ook dat de gemeente zich – in een brief van deze zomer aan de Dierenbescherming – wel bereid heeft verklaard om materiaalkosten te vergoeden. In de exploitatiekosten wil de gemeente momenteel nog niet bijdragen, zodat hiervoor sponsoring nodig is. De afd. Groningen heeft hiervoor alvast het Tillenfonds in het leven geroepen.

Het vinden van de benodigde platte daken voor het plaatsen van tillen blijkt op korte termijn niet goed mogelijk. Ook bruikbare zolderverdiepingen voor inbouw zijn niet direct te vinden. Daarom richt de werkgroep zich nu eerst op het plaatsen van twee duiventorens, vermoedelijk te plaatsen in plantsoenen of groenstroken. Natuurlijk heb je daarvoor weer enkele stukken grond nodig (2 x 20 m2), maar men hoopt dat de gemeente aan het beschikbaar stellen hiervan zal meewerken.

Als blijkt dat deze twee duiventorens de overlast in een ruime omgeving grotendeels opheffen, hoopt de werkgroep dat de beleidsmakers besluiten tot een versnelde invoering van de tillenmethode op alle plaatsen met grote overlast en afzien van de heilloze plannen voor het afmaken van duiven. Het voerverbod moet dan t.z.t. gewijzigd worden in een verbod op wildvoeren, d.w.z. op voeren dat de duiven buiten de tillen houdt.

De werkgroep zoekt mensen die haar financieel willen steunen met het oog op het kopen van duivenvoer.

Labels

A28 (1) aardbeving (2) aardhonden (1) ADHD (1) afschieten (1) afval (1) akkerrandenbeheer (2) alternatief (2) bedrijventerrein (1) beleid (3) besluitvorming (1) bever (2) beverrat (1) bijensterfte (1) bio-industrie (4) biochar (1) biodiversiteit (1) biomassavergisting (1) Blauwestad (3) bomenkap (1) bouw (1) bouwblokken (1) braakligging (1) bus (1) bussen (1) catering (1) CCS (1) chantage (1) chinchilla (1) CO2 (4) COS (1) cursus (1) demagogie (1) dichters (1) diefstal (1) Dierenbescherming (1) dierenleed (1) dierenwelzijn (4) digestaat (1) dood (1) drogredenen (1) duister (1) duurzaamheid (8) economie (3) Eemshaven (3) EHS (6) ekoproducten (4) elektriciteitscentrale (1) energiebeleid (1) energiecentrales (2) energieneutraal (1) exoten (1) export (1) fairtrade (1) faunabeheereenheid (1) faunapassage (1) fiets (1) film (2) flora- en faunawet (2) fluster en duster (1) forum (5) foto's (1) ganzenoverlast (3) gaswinning (2) geldmodel (1) geldverspilling (1) gevaarlijke stoffen (1) gewasbescherming (2) Gezinsbode (3) GGD (1) globalisering (1) Greenpeace (1) groene stroom (2) grondwater (1) hazen (2) heling (1) hengelsport (2) honden (1) incidenten (1) inzamelen (1) jacht (5) jagen (3) jongeren (1) kaart (1) kabelbaan (1) kiekendief (1) klimaat (3) koeien (1) kolen (3) Koningslaagte (3) kosten (1) kwik (1) landbouw (2) leefbaarheid (1) lelies (1) LTO (2) maaibeheer (1) malaria (1) Meerstad (2) megastallen (10) meldpunt (1) melkveehouderij (10) mestkelder (1) mestoverschot (2) mestvergisters (1) metam natrium (1) MFG (1) milieu (5) milieudefensie (1) Milieudienst (1) Milieufederatie (4) muskusratten (5) N33 (1) nacht (1) natuur (5) opvang (1) overlast (1) papier (1) piepschuim (1) plastic (2) politiek (2) POP (6) proef (2) proefdierlaboratorium (1) prooidieren (1) protest (1) Provinciale Staten (6) PvdD (14) ramp (1) ree (1) regionaal (1) regiotram (6) respect (1) roofdieren (1) RUG (1) schade (1) scharreleieren (1) soja (1) Staatsbosbeheer (1) stad Groningen (5) stadjerspas (1) station (1) straatvuil (1) subsidie (1) supermarkt (1) therapie (1) toekomst (1) toerisme (1) tram (2) Transition Town (2) trein (2) uitstoot (1) varkens (1) vegetarisch (1) vergiftiging (4) vergunning (1) verjaagmethode (2) verkiezingen (3) verspilling (2) vervuiling (3) vispas (1) visserij (1) vleermuis (2) vlees (1) vleesconsumptie (1) vleesvervangers (1) voeding (5) voetafdruk (1) VOKO (3) vossen (4) vuurwerk (2) wasbeer (1) waterschap (4) waterwoeler (1) weblog (1) wedstrijd (1) wegaanleg (2) weidegang (2) weidevogels (3) wethouder (1) WHO (1) wild (1) windhandel (1) WOB (1) zeearend (1) Zembla (1)

Zoeken

  Web milieugroningen.blogspot.com