Posts weergeven met het label wegaanleg. Alle posts weergeven
Posts weergeven met het label wegaanleg. Alle posts weergeven

7 nov. 2015

Ecoducten voor fietsen en voor dieren

Over de ringweg van Groningen worden ecoducten gelegd met gescheiden paden voor fietsers en dieren.
Deze nieuwe fietsbruggen, bieden naast een fietspad tevens ruimte voor een ecopassage (met een breedte van ongeveer 3,5 meter) voor dieren. De faunarasters aan weerszijden van de ringweg (in combinatie met de gekozen boomsoorten en struiken) zorgen ervoor dat dieren richting de ecopassages worden geleid.

Meer lezen over de achtergrond van het plan en foto's kijken? Klik hier.

9 feb. 2009

Een nieuwe weg door Koningslaagtepolder overbodig en schadelijk voor de natuur

Drewes de Haan van GroenLinks in zijn weblog:
Zoals te verwachten was na de vergadering van de Statencommissie Mobiliteit, hebben de Provinciale Staten van Groningen deze week ingestemd met het tracévoorstel van de provincie voor de nieuwe weg Groningen- Winsum - Mensingeweer. Dat betekent o.a. dat dwars door de voor natuur en cultuurhistorie waardevolle Koningslaagtepolder een provinciale weg plus parallelweg wordt aangelegd.

....

Doorgaans spreken de provinciale politici mooie woorden over het behoud van vooral het landschap en mindere mate van de natuur. Maar toch wordt er nu 15 tot 20 kilometer nieuwe weg door merendeel waardevol landschap aangelegd, waarvan de noodzaak op z’n minst twijfelachtig is. Maar die argumenten tellen allang niet meer. Gaandeweg het debat kreeg ik steeds idee dat vooral een psychologisch argument de doorslag heeft gegeven, namelijk dat noord-west Groningen recht heeft op de meest optimale aansluiting op de ringwegen van de stad. Niet door de Koningslaagte gaan betekent een paar minuten meer reistijd en mogelijk voor een verkeerslicht stil staan en dat schijnt uit den boze te zijn.

Tot zover de weblog.

De Koningslaagtepolder is een gebied waarin zich veel grutto's bevinden.
De provincie Groningen heeft najaar 2008 een fraai boekwerk uitgebracht over het actieprogramma weidevogels en akkervogels onder de titel: Meer doen in minder gebieden. De provincie Groningen gaat het beschikbare geld alleen nog inzetten in die gebieden waar de meeste kans op succes is voor deze vogels.

Is het in deze moeilijke economische omstandigheden nog wel verantwoord om het beschikbare geld in te zetten voor overbodige wegen?

Meer lezen van de weblog van Drewes de Haan? Hier zijn zijn laatste 5 bijdragen:

Labels

A28 (1) aardbeving (2) aardhonden (1) ADHD (1) afschieten (1) afval (1) akkerrandenbeheer (2) alternatief (2) bedrijventerrein (1) beleid (3) besluitvorming (1) bever (2) beverrat (1) bijensterfte (1) bio-industrie (4) biochar (1) biodiversiteit (1) biomassavergisting (1) Blauwestad (3) bomenkap (1) bouw (1) bouwblokken (1) braakligging (1) bus (1) bussen (1) catering (1) CCS (1) chantage (1) chinchilla (1) CO2 (4) COS (1) cursus (1) demagogie (1) dichters (1) diefstal (1) Dierenbescherming (1) dierenleed (1) dierenwelzijn (4) digestaat (1) dood (1) drogredenen (1) duister (1) duurzaamheid (8) economie (3) Eemshaven (3) EHS (6) ekoproducten (4) elektriciteitscentrale (1) energiebeleid (1) energiecentrales (2) energieneutraal (1) exoten (1) export (1) fairtrade (1) faunabeheereenheid (1) faunapassage (1) fiets (1) film (2) flora- en faunawet (2) fluster en duster (1) forum (5) foto's (1) ganzenoverlast (3) gaswinning (2) geldmodel (1) geldverspilling (1) gevaarlijke stoffen (1) gewasbescherming (2) Gezinsbode (3) GGD (1) globalisering (1) Greenpeace (1) groene stroom (2) grondwater (1) hazen (2) heling (1) hengelsport (2) honden (1) incidenten (1) inzamelen (1) jacht (5) jagen (3) jongeren (1) kaart (1) kabelbaan (1) kiekendief (1) klimaat (3) koeien (1) kolen (3) Koningslaagte (3) kosten (1) kwik (1) landbouw (2) leefbaarheid (1) lelies (1) LTO (2) maaibeheer (1) malaria (1) Meerstad (2) megastallen (10) meldpunt (1) melkveehouderij (10) mestkelder (1) mestoverschot (2) mestvergisters (1) metam natrium (1) MFG (1) milieu (5) milieudefensie (1) Milieudienst (1) Milieufederatie (4) muskusratten (5) N33 (1) nacht (1) natuur (5) opvang (1) overlast (1) papier (1) piepschuim (1) plastic (2) politiek (2) POP (6) proef (2) proefdierlaboratorium (1) prooidieren (1) protest (1) Provinciale Staten (6) PvdD (14) ramp (1) ree (1) regionaal (1) regiotram (6) respect (1) roofdieren (1) RUG (1) schade (1) scharreleieren (1) soja (1) Staatsbosbeheer (1) stad Groningen (5) stadjerspas (1) station (1) straatvuil (1) subsidie (1) supermarkt (1) therapie (1) toekomst (1) toerisme (1) tram (2) Transition Town (2) trein (2) uitstoot (1) varkens (1) vegetarisch (1) vergiftiging (4) vergunning (1) verjaagmethode (2) verkiezingen (3) verspilling (2) vervuiling (3) vispas (1) visserij (1) vleermuis (2) vlees (1) vleesconsumptie (1) vleesvervangers (1) voeding (5) voetafdruk (1) VOKO (3) vossen (4) vuurwerk (2) wasbeer (1) waterschap (4) waterwoeler (1) weblog (1) wedstrijd (1) wegaanleg (2) weidegang (2) weidevogels (3) wethouder (1) WHO (1) wild (1) windhandel (1) WOB (1) zeearend (1) Zembla (1)

Zoeken

  Web milieugroningen.blogspot.com