Posts weergeven met het label piepschuim. Alle posts weergeven
Posts weergeven met het label piepschuim. Alle posts weergeven

10 sep. 2014

Energieneutrale, aardbevings- en waterbestendige huizen in Groningen

De provincie Groningen kampt met aardbevingen als gevolg van de gaswinning. Woningen dreigen bouwvallen te worden en lopen veel schade op bij herhaalde bevingen. Door de opwarming van de aarde is ook de kans op overstromingen groter geworden, alsmede wateroverlast door brekende dijken.
Een nieuwe woning zou eigenlijk moeten voldoen aan drie extra eisen: energieneutraal, aardbevingsbestendig en drijvend. Wie zou zijn bestaande woning dan niet daarmee willen ruilen?

Op Internet valt te lezen:
Olthuis heeft zich met architectuur- en vormgevingsbureau Waterstudio.nl toegelegd op bouwen op het water. Hij kan, zo zegt hij, gebouwen, vliegvelden en zelfs hele steden neerzetten in rivieren, meren of voor de kust. Op piepschuim, in combinatie met beton. 'Eigenlijk is de techniek vrij simpel. We leggen grote stukken piepschuim in het water, storten er beton op en dan kun je bouwen wat je wilt. Het was al langer bekend dat het kon, maar tot nu toe was de benodigde techniek altijd te duur. Je moet werken met enorme blokken EPS die aan elkaar gekoppeld dienen te worden. Wij hebben een manier ontwikkeld om dat goedkoop te doen en daar octrooi op aangevraagd. Daarmee is het ineens goed betaalbaar geworden om te bouwen op water.' Een stuk piepschuim van honderd bij honderd meter hoeft slechts één meter tachtig dik te zijn om een constructie van honderd meter hoogte te kunnen dragen. Het drijfvermogen is zelfs zo groot, dat dat blok dan slechts voor een derde onder water komt te liggen. De leidingen worden al in het piepschuim gelegd nog voordat de constructie op zijn plaats ligt, ook dit houdt de kosten laag.

Waar een normale woning een half uur brandwerend moet zijn, bleek het piepschuimprototype het anderhalf uur lang met elfhonderd graden vol te houden. Het is weer, wind, en waterbestendig en kan in zijn geheel worden verwarmd met de capaciteit van een waterkoker. Bovenal is het goedkoop en erg licht waardoor de constructie makkelijk verplaatst kan worden.
Een huis van piepschuim is aardbevingsbestendig.
Tot zover Internet.

Een proef met dergelijke woningen in de provincie Groningen gefinancierd met de opbrengst van de gaswinning zou veel problemen oplossen. Huizenbezitters met aardbevingsschade kunnen worden gesloopt en worden ingeruild voor drijvende woningen. Het zou een stimulans zijn voor de provinciale economie die nu ook te lijden heeft onder het verslechterende imago van het ondernemers- en woonklimaat als gevolg van de bevingen.

Wanneer deze projecten werken zijn zij een uitstekend exportproduct voor andere gebieden in de wereld waar de bevolking bedreigd wordt door natuurrampen.

Labels

A28 (1) aardbeving (2) aardhonden (1) ADHD (1) afschieten (1) afval (1) akkerrandenbeheer (2) alternatief (2) bedrijventerrein (1) beleid (3) besluitvorming (1) bever (2) beverrat (1) bijensterfte (1) bio-industrie (4) biochar (1) biodiversiteit (1) biomassavergisting (1) Blauwestad (3) bomenkap (1) bouw (1) bouwblokken (1) braakligging (1) bus (1) bussen (1) catering (1) CCS (1) chantage (1) chinchilla (1) CO2 (4) COS (1) cursus (1) demagogie (1) dichters (1) diefstal (1) Dierenbescherming (1) dierenleed (1) dierenwelzijn (4) digestaat (1) dood (1) drogredenen (1) duister (1) duurzaamheid (8) economie (3) Eemshaven (3) EHS (6) ekoproducten (4) elektriciteitscentrale (1) energiebeleid (1) energiecentrales (2) energieneutraal (1) exoten (1) export (1) fairtrade (1) faunabeheereenheid (1) faunapassage (1) fiets (1) film (2) flora- en faunawet (2) fluster en duster (1) forum (5) foto's (1) ganzenoverlast (3) gaswinning (2) geldmodel (1) geldverspilling (1) gevaarlijke stoffen (1) gewasbescherming (2) Gezinsbode (3) GGD (1) globalisering (1) Greenpeace (1) groene stroom (2) grondwater (1) hazen (2) heling (1) hengelsport (2) honden (1) incidenten (1) inzamelen (1) jacht (5) jagen (3) jongeren (1) kaart (1) kabelbaan (1) kiekendief (1) klimaat (3) koeien (1) kolen (3) Koningslaagte (3) kosten (1) kwik (1) landbouw (2) leefbaarheid (1) lelies (1) LTO (2) maaibeheer (1) malaria (1) Meerstad (2) megastallen (10) meldpunt (1) melkveehouderij (10) mestkelder (1) mestoverschot (2) mestvergisters (1) metam natrium (1) MFG (1) milieu (5) milieudefensie (1) Milieudienst (1) Milieufederatie (4) muskusratten (5) N33 (1) nacht (1) natuur (5) opvang (1) overlast (1) papier (1) piepschuim (1) plastic (2) politiek (2) POP (6) proef (2) proefdierlaboratorium (1) prooidieren (1) protest (1) Provinciale Staten (6) PvdD (14) ramp (1) ree (1) regionaal (1) regiotram (6) respect (1) roofdieren (1) RUG (1) schade (1) scharreleieren (1) soja (1) Staatsbosbeheer (1) stad Groningen (5) stadjerspas (1) station (1) straatvuil (1) subsidie (1) supermarkt (1) therapie (1) toekomst (1) toerisme (1) tram (2) Transition Town (2) trein (2) uitstoot (1) varkens (1) vegetarisch (1) vergiftiging (4) vergunning (1) verjaagmethode (2) verkiezingen (3) verspilling (2) vervuiling (3) vispas (1) visserij (1) vleermuis (2) vlees (1) vleesconsumptie (1) vleesvervangers (1) voeding (5) voetafdruk (1) VOKO (3) vossen (4) vuurwerk (2) wasbeer (1) waterschap (4) waterwoeler (1) weblog (1) wedstrijd (1) wegaanleg (2) weidegang (2) weidevogels (3) wethouder (1) WHO (1) wild (1) windhandel (1) WOB (1) zeearend (1) Zembla (1)

Zoeken

  Web milieugroningen.blogspot.com