Posts weergeven met het label biodiversiteit. Alle posts weergeven
Posts weergeven met het label biodiversiteit. Alle posts weergeven

22 jul. 2009

Gelijktijdig maaien oevers funest voor dierenleven aan de waterkant

Waterschappen laten de kanten van waterlopen regelmatig maaien. Daarvoor hebben zij goede redenen, maar tegelijk wordt er veel natuur door het maaien vernield. Zou de linker- en rechteroever niet op dezelfde dag worden gemaaid, maar met een tussenpoos van bijvoorbeeld 1 maand dan draagt dat bij aan de overleving van ontelbare dieren. In ambtelijke termen: het draagt bij aan de vergroting van de biodiversiteit. Voor de wandelaar: het wordt aantrekkelijker om langs het water te wandelen.
Onderstaande foto is genomen in de provincie Groningen.Door het gelijktijdig maaien van beide oevers zijn vele dieren onnodig gedood, bij de eerste gang vluchtten de dieren naar de ongemaaide kant en toen deze werd gemaaid, was er geen plek om naar te vluchten.
Deze werkwijze gaat recht tegen het advies van de overheid in. Eerlijk is eerlijk zou de overheid wel wat duidelijker mogen zijn in wat zij onder goed maaibeheer verstaat.
Het ministerie van VROM schrijft op haar website:
VROM wil u met deze handreiking enthousiasmeren, inspireren en laten zien dat werken aan biodiversiteit in de directe omgeving leuk is en fraaie resultaten op kan leveren. Vandaar ook de titel: Biodiversiteit werkt.

Werk voor biodiversiteit
Veel waterschappen leveren in het kader van de realisatie van het huidige waterbeleid een bijdrage aan het biodiversiteitsbeleid. Zo voeren ze bijvoorbeeld projecten uit voor ecologisch slootbeheer. De projectdoelstellingen zijn niet altijd watergerelateerd. Projecten richten zich vaak op het bereiken van een schrale gevarieerde vegetatie (met name bovenaan het talud) en het herstel van populaties van amfibieƫn en reptielen. Dit wordt bereikt door een ander maaibeheer. De waterkwaliteit profiteert dan ook van minder uit- en afspoeling. Ook door een lagere maaifrequentie in het water ontstaan situaties waarin waterplanten zwevende deeltjes kunnen afvangen. Daardoor krijg je helderder water en dat biedt weer kansen voor roofvissen e.d. Ook met waterbergingsprojecten is winst voor biodiversiteitsprojecten te halen.

Tot zover VROM.

Het kost weinig extra geld om twee oevers op twee tijdstippen te laten maaien. Het kost alleen wat meer moeite en vraagt toezicht. Voor de toerist, natuurliefhebber of wandelaar is het een wereld van verschil.

Labels

A28 (1) aardbeving (2) aardhonden (1) ADHD (1) afschieten (1) afval (1) akkerrandenbeheer (2) alternatief (2) bedrijventerrein (1) beleid (3) besluitvorming (1) bever (2) beverrat (1) bijensterfte (1) bio-industrie (4) biochar (1) biodiversiteit (1) biomassavergisting (1) Blauwestad (3) bomenkap (1) bouw (1) bouwblokken (1) braakligging (1) bus (1) bussen (1) catering (1) CCS (1) chantage (1) chinchilla (1) CO2 (4) COS (1) cursus (1) demagogie (1) dichters (1) diefstal (1) Dierenbescherming (1) dierenleed (1) dierenwelzijn (4) digestaat (1) dood (1) drogredenen (1) duister (1) duurzaamheid (8) economie (3) Eemshaven (3) EHS (6) ekoproducten (4) elektriciteitscentrale (1) energiebeleid (1) energiecentrales (2) energieneutraal (1) exoten (1) export (1) fairtrade (1) faunabeheereenheid (1) faunapassage (1) fiets (1) film (2) flora- en faunawet (2) fluster en duster (1) forum (5) foto's (1) ganzenoverlast (3) gaswinning (2) geldmodel (1) geldverspilling (1) gevaarlijke stoffen (1) gewasbescherming (2) Gezinsbode (3) GGD (1) globalisering (1) Greenpeace (1) groene stroom (2) grondwater (1) hazen (2) heling (1) hengelsport (2) honden (1) incidenten (1) inzamelen (1) jacht (5) jagen (3) jongeren (1) kaart (1) kabelbaan (1) kiekendief (1) klimaat (3) koeien (1) kolen (3) Koningslaagte (3) kosten (1) kwik (1) landbouw (2) leefbaarheid (1) lelies (1) LTO (2) maaibeheer (1) malaria (1) Meerstad (2) megastallen (10) meldpunt (1) melkveehouderij (10) mestkelder (1) mestoverschot (2) mestvergisters (1) metam natrium (1) MFG (1) milieu (5) milieudefensie (1) Milieudienst (1) Milieufederatie (4) muskusratten (5) N33 (1) nacht (1) natuur (5) opvang (1) overlast (1) papier (1) piepschuim (1) plastic (2) politiek (2) POP (6) proef (2) proefdierlaboratorium (1) prooidieren (1) protest (1) Provinciale Staten (6) PvdD (14) ramp (1) ree (1) regionaal (1) regiotram (6) respect (1) roofdieren (1) RUG (1) schade (1) scharreleieren (1) soja (1) Staatsbosbeheer (1) stad Groningen (5) stadjerspas (1) station (1) straatvuil (1) subsidie (1) supermarkt (1) therapie (1) toekomst (1) toerisme (1) tram (2) Transition Town (2) trein (2) uitstoot (1) varkens (1) vegetarisch (1) vergiftiging (4) vergunning (1) verjaagmethode (2) verkiezingen (3) verspilling (2) vervuiling (3) vispas (1) visserij (1) vleermuis (2) vlees (1) vleesconsumptie (1) vleesvervangers (1) voeding (5) voetafdruk (1) VOKO (3) vossen (4) vuurwerk (2) wasbeer (1) waterschap (4) waterwoeler (1) weblog (1) wedstrijd (1) wegaanleg (2) weidegang (2) weidevogels (3) wethouder (1) WHO (1) wild (1) windhandel (1) WOB (1) zeearend (1) Zembla (1)

Zoeken

  Web milieugroningen.blogspot.com