Posts weergeven met het label Blauwestad. Alle posts weergeven
Posts weergeven met het label Blauwestad. Alle posts weergeven

1 jun. 2011

Wat te doen met ongebruikt bouw- en industrieterrein rondom Groningen?

Na het echec van de Blauwe Stad en de “ecologische wijk Meerstad” wil het niet zo vlotten bij het industrieterrein van de Westpoort. Het lijkt er op dat de Stad Groningen boerenland heeft omgezet tot industrieterrein louter en alleen om Europees geld te kunnen innen. Nu er geen belangstelling is bij het bedrijfsleven denkt men erover om het land weer te verhuren aan boeren.
Op zich is geen bezwaar om boerenland om te zetten naar industriegebied, want veel boeren houden hun koeien toch maar 365 dagen op stal en zaaien buiten eiwitrijk gras dat ook nog eens ganzenoverlast oplevert.
Maar wat is dan een goede bestemming voor het braakliggende, oftewel ongebruikte industrieterrein zo her en der in de omgeving van de stad Groningen?

Ellis van Wees van de Nieuwe Oogst.nu:

Stad Groningen zoekt boer voor Westpoort

De stad Groningen overweegt om boeren te benaderen voor het bedrijventerrein Westpoort ten westen van Hoogkerk.
Volgens stadsecoloog Wout Veldstra zou de braakliggende vlakte van naar schatting 70 hectare heel geschikt zijn voor akkerbouw.
De stadsecoloog zegt binnenkort een gesprek te hebben met de dienst Vastgoed van de gemeente Groningen om tot concretere plannen te komen. 'Het is zonde om niets te doen met het terrein. In 3 jaar heeft zich er nog maar een bedrijf gevestigd op 4 hectare grond: Logistiek Centrum Westpoort.'
Er heeft zich tot nog toe voor de resterende 23 hectare geen enkel bedrijf gemeld. Begin dit jaar echter heeft de gemeente om de Europese subsidie veilig te stellen nog eens 25 hectare bouwrijp gemaakt.
De stadsecoloog kwam op het idee om boeren voor het terrein te benaderen door een initiatiefvoorstel van het CDA. Die wil op de vrije grond in Westpoort nectarrijke bloemen in zaaien om de bijensterfte tegen te gaan. 'Ik vind het een sympathiek idee. Maar in het kader van stadslandbouw denk ik dat het een beter idee is er koolzaad of zonnebloemen te verbouwen.'

19 mei 2011

Blauwe Stad en Meerstad gaan nat

Eenvandaag maakte in mei 2011 een rapportage over Meerstad. Het Groningse nieuwbouwproject Meerstad dreigt te gaan mislukken. Het project, bestaande uit tienduizend geplande huizen op grondgebied van de gemeentes Groningen en Slochteren, dreigt te bezwijken onder te zware financiƫle lasten en tegenvallende woningverkoop.

sitestat

De crisis doet denken aan de tegenvallende resultaten van het onder water gezette gebied bij Winschoten.
Bekijk hieronder de reportage die EenVandaag in 2008 maakte over Blauwestad:

sitestat

12 nov. 2009

Blauw bloed in de Blauwestad?

Piet de Vries uit Sellingen geeft in een ingezonden brief in het Dagblad van het Noorden op 12 november een briljante suggestie die een win-win-situatie kan opleveren voor vele partijen.
Hij oppert prins Willem Alexander en Maxima te vragen om hun bouwplannen in Mozambique op te geven en in plaats daarvan te opteren voor een optrekje in de Blauwestad. Zoals bekend kan dit bouwproject nog wel een Koninklijke injectie gebruiken.
“Plek zat en in de verste verte geen dekking voor paparazzo”, schrijft Piet. Lekker rustig en de Groene Draek voor de deur afgemeerd.
Het gezin van Oranje kan vele vliegkilometers besparen. “Milieu blij, belastingbetaler blij, de kleine meisjes blij”, aldus de Vries. Geheid geen slapeloze nachten meer in het fluster & duster van het Hoge Noorden.
Misschien heeft de Noordelijke OntwikkelingsMaatschappij nog ergens een blauw potje om financieel bij te springen.

Labels

A28 (1) aardbeving (2) aardhonden (1) ADHD (1) afschieten (1) afval (1) akkerrandenbeheer (2) alternatief (2) bedrijventerrein (1) beleid (3) besluitvorming (1) bever (2) beverrat (1) bijensterfte (1) bio-industrie (4) biochar (1) biodiversiteit (1) biomassavergisting (1) Blauwestad (3) bomenkap (1) bouw (1) bouwblokken (1) braakligging (1) bus (1) bussen (1) catering (1) CCS (1) chantage (1) chinchilla (1) CO2 (4) COS (1) cursus (1) demagogie (1) dichters (1) diefstal (1) Dierenbescherming (1) dierenleed (1) dierenwelzijn (4) digestaat (1) dood (1) drogredenen (1) duister (1) duurzaamheid (8) economie (3) Eemshaven (3) EHS (6) ekoproducten (4) elektriciteitscentrale (1) energiebeleid (1) energiecentrales (2) energieneutraal (1) exoten (1) export (1) fairtrade (1) faunabeheereenheid (1) faunapassage (1) fiets (1) film (2) flora- en faunawet (2) fluster en duster (1) forum (5) foto's (1) ganzenoverlast (3) gaswinning (2) geldmodel (1) geldverspilling (1) gevaarlijke stoffen (1) gewasbescherming (2) Gezinsbode (3) GGD (1) globalisering (1) Greenpeace (1) groene stroom (2) grondwater (1) hazen (2) heling (1) hengelsport (2) honden (1) incidenten (1) inzamelen (1) jacht (5) jagen (3) jongeren (1) kaart (1) kabelbaan (1) kiekendief (1) klimaat (3) koeien (1) kolen (3) Koningslaagte (3) kosten (1) kwik (1) landbouw (2) leefbaarheid (1) lelies (1) LTO (2) maaibeheer (1) malaria (1) Meerstad (2) megastallen (10) meldpunt (1) melkveehouderij (10) mestkelder (1) mestoverschot (2) mestvergisters (1) metam natrium (1) MFG (1) milieu (5) milieudefensie (1) Milieudienst (1) Milieufederatie (4) muskusratten (5) N33 (1) nacht (1) natuur (5) opvang (1) overlast (1) papier (1) piepschuim (1) plastic (2) politiek (2) POP (6) proef (2) proefdierlaboratorium (1) prooidieren (1) protest (1) Provinciale Staten (6) PvdD (14) ramp (1) ree (1) regionaal (1) regiotram (6) respect (1) roofdieren (1) RUG (1) schade (1) scharreleieren (1) soja (1) Staatsbosbeheer (1) stad Groningen (5) stadjerspas (1) station (1) straatvuil (1) subsidie (1) supermarkt (1) therapie (1) toekomst (1) toerisme (1) tram (2) Transition Town (2) trein (2) uitstoot (1) varkens (1) vegetarisch (1) vergiftiging (4) vergunning (1) verjaagmethode (2) verkiezingen (3) verspilling (2) vervuiling (3) vispas (1) visserij (1) vleermuis (2) vlees (1) vleesconsumptie (1) vleesvervangers (1) voeding (5) voetafdruk (1) VOKO (3) vossen (4) vuurwerk (2) wasbeer (1) waterschap (4) waterwoeler (1) weblog (1) wedstrijd (1) wegaanleg (2) weidegang (2) weidevogels (3) wethouder (1) WHO (1) wild (1) windhandel (1) WOB (1) zeearend (1) Zembla (1)

Zoeken

  Web milieugroningen.blogspot.com