Posts weergeven met het label windhandel. Alle posts weergeven
Posts weergeven met het label windhandel. Alle posts weergeven

10 mei 2007

CO2 opslag kost energie

De provincie Groningen overweegt om het Duitse concern RWE de opdracht te geven om een relatief goedkope, maar vuile kolencentrale te bouwen.
De bouw van deze tweede, extra te bouwen centrale zou werkgelegenheid opleveren. Eventueel geproduceerd CO2 zou opgeslagen kunnen worden in de “lege” aardgasvelden.
Dit alles in het kader van “Groningen Energy valley”.

Het is de vraag of dit allemaal wel zou mooi verloopt als voorgesteld. CO2 opslag is niet probleemloos. Het moet onder druk naar ondergrondse aardlagen worden getransporteerd. Per hoeveelheid geproduceerd KWU is 25% benodigd voor de opslag. Dan kun je wel op goedkope manier stroom produceren, maar hiermee is alle winst weer weg.
Ook creëer je een risico dat CO2 weer weglekt (zie Milieudefensie Magazine mei 2007). Door de aardgaswinning en de daarbij gepaard gaande bodemdaling en aardbevinkjes is het maar de vraag hoe stabiel de aardlagen zijn. Plotseling opduikend CO2-gas leverde bij de omgeving van kratermeren in het verleden vele doden op.

Het bouwen van energiecentrales levert vooral geld op voor de bouwer. Het lijkt wel of de politiek een verlengstuk is van de bouwsector, die met allerlei oneigenlijke argumenten (concurrentie met Duitsland en Friesland op het gebied van energieproductie, waar dient dat toe?) de geesten rijp willen maken om geld over de balk te gooien onder het mom van stimulering van de economie. Het laten draaien van energiecentrales, zeker de moderne, kan met een handvol werknemers en levert zeker geen duizenden reguliere banen op. Wanneer deze centrales worden gestookt met kolen dan moet er ook energie worden gestoken in de aanvoer. Kortom: loze windhandel.

Voor de relatie tussen politiek en de bouwwereld, zie "Brandende kwesties. Opiniërend programma waarin journalist Gideon Levy macht en machtsstructuren blootlegt."

Get Microsoft Silverlight
Of bekijk de flash versie.

Labels

A28 (1) aardbeving (2) aardhonden (1) ADHD (1) afschieten (1) afval (1) akkerrandenbeheer (2) alternatief (2) bedrijventerrein (1) beleid (3) besluitvorming (1) bever (2) beverrat (1) bijensterfte (1) bio-industrie (4) biochar (1) biodiversiteit (1) biomassavergisting (1) Blauwestad (3) bomenkap (1) bouw (1) bouwblokken (1) braakligging (1) bus (1) bussen (1) catering (1) CCS (1) chantage (1) chinchilla (1) CO2 (4) COS (1) cursus (1) demagogie (1) dichters (1) diefstal (1) Dierenbescherming (1) dierenleed (1) dierenwelzijn (4) digestaat (1) dood (1) drogredenen (1) duister (1) duurzaamheid (8) economie (3) Eemshaven (3) EHS (6) ekoproducten (4) elektriciteitscentrale (1) energiebeleid (1) energiecentrales (2) energieneutraal (1) exoten (1) export (1) fairtrade (1) faunabeheereenheid (1) faunapassage (1) fiets (1) film (2) flora- en faunawet (2) fluster en duster (1) forum (5) foto's (1) ganzenoverlast (3) gaswinning (2) geldmodel (1) geldverspilling (1) gevaarlijke stoffen (1) gewasbescherming (2) Gezinsbode (3) GGD (1) globalisering (1) Greenpeace (1) groene stroom (2) grondwater (1) hazen (2) heling (1) hengelsport (2) honden (1) incidenten (1) inzamelen (1) jacht (5) jagen (3) jongeren (1) kaart (1) kabelbaan (1) kiekendief (1) klimaat (3) koeien (1) kolen (3) Koningslaagte (3) kosten (1) kwik (1) landbouw (2) leefbaarheid (1) lelies (1) LTO (2) maaibeheer (1) malaria (1) Meerstad (2) megastallen (10) meldpunt (1) melkveehouderij (10) mestkelder (1) mestoverschot (2) mestvergisters (1) metam natrium (1) MFG (1) milieu (5) milieudefensie (1) Milieudienst (1) Milieufederatie (4) muskusratten (5) N33 (1) nacht (1) natuur (5) opvang (1) overlast (1) papier (1) piepschuim (1) plastic (2) politiek (2) POP (6) proef (2) proefdierlaboratorium (1) prooidieren (1) protest (1) Provinciale Staten (6) PvdD (14) ramp (1) ree (1) regionaal (1) regiotram (6) respect (1) roofdieren (1) RUG (1) schade (1) scharreleieren (1) soja (1) Staatsbosbeheer (1) stad Groningen (5) stadjerspas (1) station (1) straatvuil (1) subsidie (1) supermarkt (1) therapie (1) toekomst (1) toerisme (1) tram (2) Transition Town (2) trein (2) uitstoot (1) varkens (1) vegetarisch (1) vergiftiging (4) vergunning (1) verjaagmethode (2) verkiezingen (3) verspilling (2) vervuiling (3) vispas (1) visserij (1) vleermuis (2) vlees (1) vleesconsumptie (1) vleesvervangers (1) voeding (5) voetafdruk (1) VOKO (3) vossen (4) vuurwerk (2) wasbeer (1) waterschap (4) waterwoeler (1) weblog (1) wedstrijd (1) wegaanleg (2) weidegang (2) weidevogels (3) wethouder (1) WHO (1) wild (1) windhandel (1) WOB (1) zeearend (1) Zembla (1)

Zoeken

  Web milieugroningen.blogspot.com