Berichten weergeven met het label economie. Alle berichten weergeven
Berichten weergeven met het label economie. Alle berichten weergeven

21 dec. 2011

Film The Economics of Happiness

Transition Town houdt filmavond. De film begint met een uitgebreide analyse van tien belangrijke kenmerken van economische globalisering en hun vérstrekkende gevolgen. Het tweede deel gaat vooral over aanzetten tot verandering; dit deel biedt naast inspiratie ook praktische oplossingen. Een meer lokaal georiënteerde economie kan een strategische oplossing vormen voor de meest ernstige problemen. Lokatie: Humanistisch Centrum; W.A. Scholtenstraat 2, 9712 KW Groningen Datum: woensdag 25-1-2012 Aanvang: 20:00 uur Entree: gratis

14 jan. 2010

Lezing ‘Nieuw Geld voor transitie naar een duurzame samenleving’

Henk van Arkel, econoom en directeur van Social TRade Organization STRO houdt de lezing op 1 februari in de Holm.
Organisatie door Transition Town Groningen en Social TRade Organisaztion STRO.

Persbericht: De regering van Uruguay start in 2010 in nauwe samenwerking met STRO een veelbelovend initiatief: de introductie van een nieuw soort geld parallel aan de nationale munt. Dit geld heeft andere eigenschappen dan ‘gewoon’ geld: transacties vinden direct plaats tussen koper en verkoper via internet of mobiele telefonie. Er komt geen bank aan te pas en daarmee zijn de rentes zijn veel lager. MKB-bedrijven krijgen zo toegang tot leningen en kunnen de werkgelegenheid stimuleren.
Een aantal andere Latijns-Amerikaanse regeringen, kamers van koophandel en banken volgen de ontwikkelingen in Urugay met grote belangstelling en sommigen hebben aangegeven deze innovatie ook te willen doorvoeren.
Ook in Europa groeit de belangstelling. Zo ziet het MKB in Deventer veel in de mogelijkheid om goedkoper handelskrediet te realiseren.

Nieuw geld voor een duurzamer samenleving en kansen voor armere regio’s
Van Arkel vertelt in zijn lezing over de door STRO ontwikkelde geldmodellen en over ontwikkelingen in Urugay en andere landen. Van Arkel noemt het verband met de nieuwste ontwikkelingen in IT en mobiele telefonie en de mogelijkheden van geldtransacties via IT en gsm voor een economische en maatschappelijke transitie.
In het bijzonder gaat hij in op de kansen die dit nieuwe geld biedt voor de transitie naar een duurzamer samenleving. Een transitie die gebaseerd zal moeten zijn op individuele keuzes, op vernieuwend overheidsbeleid en op nieuwe economische wetmatigheden.
Tot slot wordt nog kort aangegeven hoe het nieuwe geld kansen biedt voor een regio als Oost-Groningen, voor gebieden die onlangs door de crisis zijn getroffen en voor het MKB.
Na de lezing is er ruimte om te praten over welke concrete initiatieven in Noord-Nederland mogelijk zijn in samenwerking met het MKB en lokale overheden
Transition Town wil mensen in eigen stad, wijk, dorp of streek voorbereiden op de combinatie van een permanente oliecrisis (Peak Oil) en de gevolgen van klimaatverandering.
Social TRade Organization STRO en haar zusterorganisaties in Latijns-Amerika zijn specialist in het ontwikkelen van regionale, rentevrije ruilsystemen met een eigen interne munt voor kleine en middelgrote bedrijven, consumenten en lokale overheden. Centrale idee van STRO: geld kun je gebruiken als sturingsmechanisme naar een andere economie die meer aanknopingspunten biedt voor duurzame productie. Indien ondersteund door een gericht belastingsysteem kan ook de consumptie in betere banen worden geleid. STRO stond aan de wieg van de ecotax+ beweging om belasting op arbeid te vervangen door belasting op milieugebruik. STRO was initiatiefnemer van LETS-Nederland. Het model in Urugay richt zich - anders dan LETS- meer op de zakelijke markt.
Datum: 1 februari
Tijd: 20.00 uur
Locatie: ‘De Holm’ Folkingestraat 9b
Plaats: Groningen
Toegang: gratis
Inlichtingen:
www.transitiontowngroningen.nl/
www.strohalm.nl

28 aug. 2007

In Nederland 2x zoveel landbouwgrond in gebruik

Terwijl wereldwijd 30% van het aardoppervlak 30% in gebruik is voor landbouw, is dat in Nederland minstens 2x zoveel. RUG-landbouweconoom Dirk Strijker rekent voor wat de gevolgen zijn.
"Twee derde van Nederland is nog steeds boerendomein: 2 miljoen hectare. Ten opzichte van de half miljoen hectare steen, beton, asfalt, spoordijk en kanaal, en de half miljoen hectare bos, natuur, recreatiegebied en park is dat een krachtige positie. Aan de andere kant, die bijna 1 miljoen hectare niet-agrarisch gebruik betekent voor de boer wel dat er steeds vaker stedelijke bebouwing in de buurt zit. Bebouwing waar rekening mee gehouden moet worden, of die beperkingen oplegt. En niet alleen is er steeds vaker steen en asfalt in de buurt, maar ook andere vormen van grondgebruik, zoals nieuwe natuur. Dat kan in de bedrijfsvoering knap lastig zijn. Ondertussen is de omvang van het niet-agrarisch grondgebruik zo groot, dat de boer het op het platteland niet meer alleen voor het zeggen heeft."

Nederland heeft via de bio-industrie niet alleen grond in eigen land in gebruik, maar via de import van veevoer nog een veelvoud daarvan in Derde Wereld landen.

Bronnen en links

We linken zoveel mogelijk naar de bron van een bericht, maar we verwijderen deze link wanneer het is verbroken.

Er zijn nog veel meer onderwerpen

Dit weblog toont hierboven de laatste bijdrage of die gaan over een bepaald onderwerp. Misschien bent u ook geïnteresseerd in andere onderwerpen. U kunt die weblogs hieronder vinden via de labels die bij andere weblogs werden geplaatst of via een zoekmogelijkheid. Achter elk label het aantal weblogs dat daarover gaat.

Labels

A28 (1) aardbeving (2) aardhonden (1) ADHD (1) afschieten (1) afval (1) akkerrandenbeheer (2) alternatief (2) bedrijventerrein (1) beleid (3) besluitvorming (1) bever (2) beverrat (1) bijensterfte (1) bio-industrie (4) biochar (1) biodiversiteit (1) biomassavergisting (1) Blauwestad (3) bomenkap (1) bouw (1) bouwblokken (1) braakligging (1) bus (1) bussen (1) catering (1) CCS (1) chantage (1) chinchilla (1) CO2 (4) COS (1) cursus (1) demagogie (1) dichters (1) diefstal (1) Dierenbescherming (1) dierenleed (1) dierenwelzijn (4) digestaat (1) dood (1) drogredenen (1) duister (1) duurzaamheid (8) economie (3) Eemshaven (3) EHS (6) ekoproducten (4) elektriciteitscentrale (1) energiebeleid (1) energiecentrales (2) energieneutraal (1) exoten (1) export (1) fairtrade (1) faunabeheereenheid (1) faunapassage (1) fiets (1) film (2) flora- en faunawet (2) fluster en duster (1) forum (5) foto's (1) ganzenoverlast (3) gaswinning (2) geldmodel (1) geldverspilling (1) gevaarlijke stoffen (1) gewasbescherming (2) Gezinsbode (3) GGD (1) globalisering (1) Greenpeace (1) groene stroom (2) grondwater (1) hazen (2) heling (1) hengelsport (2) honden (1) incidenten (1) inzamelen (1) jacht (5) jagen (3) jongeren (1) kaart (1) kabelbaan (1) kiekendief (1) klimaat (3) koeien (1) kolen (3) Koningslaagte (3) kosten (1) kwik (1) landbouw (2) leefbaarheid (1) lelies (1) LTO (2) maaibeheer (1) malaria (1) Meerstad (2) megastallen (9) meldpunt (1) melkveehouderij (10) mestkelder (1) mestoverschot (2) mestvergisters (1) metam natrium (1) MFG (1) milieu (5) milieudefensie (1) Milieudienst (1) Milieufederatie (4) muskusratten (5) N33 (1) nacht (1) natuur (5) opvang (1) overlast (1) papier (1) piepschuim (1) plastic (2) politiek (2) POP (6) proef (2) proefdierlaboratorium (1) prooidieren (1) protest (1) Provinciale Staten (6) PvdD (13) ramp (1) ree (1) regionaal (1) regiotram (6) respect (1) roofdieren (1) RUG (1) schade (1) scharreleieren (1) soja (1) Staatsbosbeheer (1) stad Groningen (5) stadjerspas (1) station (1) straatvuil (1) subsidie (1) supermarkt (1) therapie (1) toekomst (1) toerisme (1) tram (2) Transition Town (2) trein (2) uitstoot (1) varkens (1) vegetarisch (1) vergiftiging (4) vergunning (1) verjaagmethode (2) verkiezingen (3) verspilling (2) vervuiling (3) vispas (1) visserij (1) vleermuis (2) vlees (1) vleesconsumptie (1) vleesvervangers (1) voeding (5) voetafdruk (1) VOKO (3) vossen (4) vuurwerk (2) wasbeer (1) waterschap (4) waterwoeler (1) weblog (1) wedstrijd (1) wegaanleg (2) weidegang (2) weidevogels (3) wethouder (1) WHO (1) wild (1) windhandel (1) WOB (1) zeearend (1) Zembla (1)

Zoeken

  Web milieugroningen.blogspot.com