Posts weergeven met het label nacht. Alle posts weergeven
Posts weergeven met het label nacht. Alle posts weergeven

20 okt. 2009

Voor de laatste keer in het donker door de Koningslaagte?

Geniet van de Koningslaagte in de avonduren en neem tijdens de Nacht van de Nacht op zaterdag 24 oktober deel aan de fietstocht door dit unieke cultuurlandschap. De fietstocht zal van de molen Wilhelmina in Noorderhoogebrug door de Koningslaagtepolder richting Adorp gaan. In het kerkje van Adorp zullen vanaf 20.00 uur informatieve lezingen gegeven worden over de cultuurhistorie en natuurwaarden van dit gebied, voordat er gezamenlijk teruggefietst wordt. De avond wordt muzikaal omlijst door Jacques van Deemter. Bij de molen Wilhelmina is er ’s avonds avondmalen. Vanaf 18.00 uur is de molenwinkel open, worden er pannenkoeken gebakken en zijn er standhouders met uiteenlopende natuurproducten. De fietstocht zal om 19.15 beginnen.

Deze avond wordt georganiseerd omdat het unieke cultuurlandschap en waardevolle weidevogelgebied van de Koningslaagte en omliggende polders bedreigd wordt door het nieuwe tracé van de N361 tussen Groningen en Winsum. Met deze fietstocht willen Stichting Het Groninger Landschap, Belangengroep N361, de Milieufederatie Groningen en de Gemeente Groningen uw aandacht vragen voor de schadelijke gevolgen van het geplande tracé. De aanleg van deze weg zal het unieke open cultuurlandschap in deze polder aantasten. Het natuurgebied is vooral bekend als een kwetsbaar en zeer waardevol weidevogelgebied. De “verbeterde” N361 zal de grote inspanningen van Het Groninger Landschap en de Vereniging Duurzame Landbouw Stad en Ommeland om de weidevogelstand te verbeteren teniet doen. Los hiervan heeft de provincie Groningen onvoldoende aannemelijk kunnen maken dat er een noodzaak is om een nieuwe N361 aan te leggen. Doel was een bereikbaarheidsprobleem op te lossen terwijl nieuw onderzoek aangetoond heeft dat dit niet bestaat. Alternatieve oplossingen en tracés zijn mogelijk om de knelpunten van de bestaande N361 op te lossen zonder dat er schade toegebracht wordt aan De Koningslaagte.

Nacht van de Nacht

Behalve schadelijke effecten op de natuur- en landschapswaarden zal de openbare verlichting langs het geplande tracé ook de nu nog zo karakteristieke duisternis van het gebied verstoren. Duisternis is een van de kernkwaliteiten van het platteland in de provincie Groningen. Helaas wordt duisternis een zeldzaam goed, jaarlijks wordt het 3 % lichter door een toename aan bebouwing, openbare verlichting langs wegen en economische activiteiten. Lichtvervuiling verstoort de beleving van het nachtelijke landschap en de natuur. Het nieuwe tracé van de N361 zal dus letterlijk een lichtteken zijn in het nu nog prachtige landschap van de Koningslaagtepolder. Op zaterdag 24 oktober vindt voor de vijfde maal de Nacht van de Nacht plaats. Met de Nacht van de Nacht vragen Stichting Natuur en de Provinciale Milieufederaties aandacht voor de schoonheid en de functie van de duisternis, die steeds meer onder druk staan door de alsmaar toenemende verlichting.

Labels

A28 (1) aardbeving (2) aardhonden (1) ADHD (1) afschieten (1) afval (1) akkerrandenbeheer (2) alternatief (2) bedrijventerrein (1) beleid (3) besluitvorming (1) bever (2) beverrat (1) bijensterfte (1) bio-industrie (4) biochar (1) biodiversiteit (1) biomassavergisting (1) Blauwestad (3) bomenkap (1) bouw (1) bouwblokken (1) braakligging (1) bus (1) bussen (1) catering (1) CCS (1) chantage (1) chinchilla (1) CO2 (4) COS (1) cursus (1) demagogie (1) dichters (1) diefstal (1) Dierenbescherming (1) dierenleed (1) dierenwelzijn (4) digestaat (1) dood (1) drogredenen (1) duister (1) duurzaamheid (8) economie (3) Eemshaven (3) EHS (6) ekoproducten (4) elektriciteitscentrale (1) energiebeleid (1) energiecentrales (2) energieneutraal (1) exoten (1) export (1) fairtrade (1) faunabeheereenheid (1) faunapassage (1) fiets (1) film (2) flora- en faunawet (2) fluster en duster (1) forum (5) foto's (1) ganzenoverlast (3) gaswinning (2) geldmodel (1) geldverspilling (1) gevaarlijke stoffen (1) gewasbescherming (2) Gezinsbode (3) GGD (1) globalisering (1) Greenpeace (1) groene stroom (2) grondwater (1) hazen (2) heling (1) hengelsport (2) honden (1) incidenten (1) inzamelen (1) jacht (5) jagen (3) jongeren (1) kaart (1) kabelbaan (1) kiekendief (1) klimaat (3) koeien (1) kolen (3) Koningslaagte (3) kosten (1) kwik (1) landbouw (2) leefbaarheid (1) lelies (1) LTO (2) maaibeheer (1) malaria (1) Meerstad (2) megastallen (10) meldpunt (1) melkveehouderij (10) mestkelder (1) mestoverschot (2) mestvergisters (1) metam natrium (1) MFG (1) milieu (5) milieudefensie (1) Milieudienst (1) Milieufederatie (4) muskusratten (5) N33 (1) nacht (1) natuur (5) opvang (1) overlast (1) papier (1) piepschuim (1) plastic (2) politiek (2) POP (6) proef (2) proefdierlaboratorium (1) prooidieren (1) protest (1) Provinciale Staten (6) PvdD (14) ramp (1) ree (1) regionaal (1) regiotram (6) respect (1) roofdieren (1) RUG (1) schade (1) scharreleieren (1) soja (1) Staatsbosbeheer (1) stad Groningen (5) stadjerspas (1) station (1) straatvuil (1) subsidie (1) supermarkt (1) therapie (1) toekomst (1) toerisme (1) tram (2) Transition Town (2) trein (2) uitstoot (1) varkens (1) vegetarisch (1) vergiftiging (4) vergunning (1) verjaagmethode (2) verkiezingen (3) verspilling (2) vervuiling (3) vispas (1) visserij (1) vleermuis (2) vlees (1) vleesconsumptie (1) vleesvervangers (1) voeding (5) voetafdruk (1) VOKO (3) vossen (4) vuurwerk (2) wasbeer (1) waterschap (4) waterwoeler (1) weblog (1) wedstrijd (1) wegaanleg (2) weidegang (2) weidevogels (3) wethouder (1) WHO (1) wild (1) windhandel (1) WOB (1) zeearend (1) Zembla (1)

Zoeken

  Web milieugroningen.blogspot.com