Posts weergeven met het label vergiftiging. Alle posts weergeven
Posts weergeven met het label vergiftiging. Alle posts weergeven

26 feb. 2015

Kies ook in Groningen voor schoon en gezond water

Ingrid ter Woorst, bestuurslid hoogheemraadschap van Delfland (Water Natuurlijk), schreef naar de Volkskrant:

Sheila Sitalsing schrijft over de waterschapsverkiezingen (Ten eerste, 25 februari) en slaat met de titel de spijker op zijn kop. Waterschappen hebben namelijk veel last van (verboden) bestrijdingsmiddelen en illegale lozingen door de tuinbouw. Als hoogheemraadschap van Delfland hebben we te maken met normoverschrijdingen van duizenden keren! De Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit heeft weer verboden middelen aangetroffen bij veel tuinders. Het publiek weet dit niet omdat de Land en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO) consequent het verhaal ophangt over 'duurzame teelt' en in plaats van gif spreekt van 'gewasbeschermingsmiddelen'. Het is al erg genoeg dat mensen de gevolgen van dit landbouwgif ondervinden, maar ze betalen er ook voor! Het kost ons als waterschap tonnen extra per jaar om te controleren of er misstanden zijn. Dat wordt vooral door de stedelingen betaald, dankzij een slimme lobby van LTO, waardoor de tuinders maar weinig waterschapslasten betalen. Dit systeem wordt al jaren in stand gehouden door de zogenoemde geborgde zetels voor de agrarische sector en het (tuinbouw)bedrijfsleven, ondersteund door CDA en VVD. De komende waterschapsverkiezingen bieden dus dé kans voor inwoners van steden en dorpen om dit veranderen: kies bewust voor schoon en gezond water.

23 jan. 2014

Veel uitstoot van kwik door kolencentrale in de Eemshaven

Het ANP meldt:
De kolencentrale van RWE/Essent in de Eemshaven zorgt voor een onaanvaardbare verhoging van extreem giftig kwik in het Eems-Dollard-gebied. Dat stellen de Nederlandse stichting Natuur & Milieu en de Deutsche Umwelthilfe.

De organisaties hebben bij de Raad van State beroep aangetekend tegen de vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet die RWE/Essent kreeg van de drie noordelijke provincies.

De energieproducent mag bij de elektriciteitsproductie per jaar 95 kilo kwik uitstoten en 1,4 kilo kwik lozen in afvalwater in de Eemshaven. Dat komt in de buurt van de totale kwik-uitstoot van de hele Nederlandse energiesector.

22 nov. 2013

Zorgen GGD om incidenten met landbouwgif

20 nov 2013. bron: Zembla.

De GGD in Noord Nederland maakt zich zorgen over recente incidenten met het landbouwgif Metam Natrium. Omwonenden kregen ademhalingsproblemen, prikkelende ogen en huiduitslag. ‘Van dit soort middelen kun je ernstige luchtwegklachten krijgen, die heel lang kunnen blijven bestaan’, zegt milieuarts Frans Duijm van GGD Groningen. Lokale overheden weten niet goed hoe ze op deze incidenten moeten reageren. ‘Ik ken de risico’s niet, dus ik kan niet goed inschatten of het veilig is of niet’, zegt wethouder Bram Bonnema van Gaasterlân-Sleat in de ZEMBLA-uitzending ‘Lelies met een luchtje’.

‘Onoordeelkundig gebruik’
Metam Natrium is een giftig grondontsmettingsmiddel, waarmee lelievelden worden bewerkt voordat er bollen worden geplant. De incidenten met dit middel wijzen volgens toxicoloog Martin van den Berg (Universiteit van Utrecht) op ‘onoordeelkundig gebruik’. Volgens hem zijn de gebruiksvoorschriften bij dit middel helder. Bij bepaalde weersomstandigheden mogen ze niet worden gebruikt, maar dit gebeurt kennelijk toch.

De inspectiedienst NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) werd bij een aantal incidenten ingeschakeld, maar stelt dat er ‘geen overtredingen geconstateerd zijn’. Ook nam de NVWA geen enkele keer luchtmonsters. Volgens deskundigen is dat wel nodig om te kunnen vaststellen aan hoeveel giftig gas omwonenden zijn blootgesteld.

Meerdere incidenten
ZEMBLA ontdekte dat er de afgelopen jaren meerdere incidenten met Metam Natrium plaats vonden. In Oudemirdum (Friesland) kregen omwonenden huiduitslag en ademhalingsproblemen. Er werden ook dode vissen gevonden. Volgens Martin van den Berg is het ‘zeer aannemelijk’ dat dit wijst op blootstelling aan Metam Natrium. GGD-arts Duijm: ‘Ik vind eigenlijk dat je de regels voor dit soort middelen moet aanscherpen en misschien worden ze dan el zo streng dat je ze helemaal niet meer kunt gebruiken.’ Geen enkele overheidsinstelling weet hoeveel incidenten zich hebben voorgedaan met dit middel.

‘Voldoende reden voor blootstellingsonderzoek’
In januari 2011 toonde ZEMBLA in de uitzending ‘Gif in de bollenstreek’ aan dat er onder omwonenden van bollenvelden veel ongerustheid is over de gevolgen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Toen riepen Van den Berg en kinderarts Pieter Sauer (UMCG) de overheid op om bij omwonenden onderzoek te doen naar de mate van blootstelling aan de giftige stoffen. De staatssecretarissen van milieu en landbouw vroegen daarop advies aan de Gezondheidsraad. Naar verwachting komt de Gezondheidsraad komende januari met haar rapport. Uit het conceptrapport blijkt dat er volgens de Gezondheidsraad ‘voldoende reden voor blootstellingsonderzoek’ is.

Van den Berg vindt dat het onderzoek er nu snel moet komen. ‘Ik denk dat we nog steeds hard zitten te springen om informatie over de mate van blootstelling en de aard van de blootstelling’. Ook kinderarts Sauer roept de overheid op zo snel mogelijk met onderzoek te beginnen.

Spuitvrije zones
In de tussentijd zouden er voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen, zoals het instellen van ‘spuitvrije zones’ tussen bollenvelden en woningen of scholen. ‘Men moet eigenlijk geen bollen telen vlak naast woningen’, vindt Sauer. Ook Van den Berg vindt zo’n spuitvrije zone ‘een heel belangrijke stap om het toxicologische effect voor de omwonenden terug te dringen’. In Hardenberg hebben de bollentelers dit najaar met succes bezwaar gemaakt tegen een spuitvrije zone van vijftig meter. ‘Dat is onbetaalbaar voor ons’, zegt Jaap van Wenum van landbouworganisatie LTO Noord. ‘Dat kost ons veel te veel geld.’

Milieuarts Frans Duijm vindt dat de overheden te laks reageren op incidenten en klachten. Gemeenten verwijzen naar de landelijke regels en de betrokken ministeries stellen volgens hem dat de lokale en regionale GGD’en het maar moeten oplossen. ‘Iedereen zit met de vinger naar elkaar te wijzen.’

De uitzending is terug te kijken op http://gemi.st/VARA_10132058

Zie ook de Stichting Bolleboos uit Drenthe.

3 mrt. 2010

Vergiftiging van honden en vossen met strychnine in Oost-Groningen


Met deze mail wil ik de Partij voor de Dieren attenderen op een voorval in het gebied "De Bruil", tussen Ter Apel en de Duitse grens. Wij wonen op de Bruilweg en wandelen vaak in dit gebied dat is opengesteld voor het publiek. De eigenaar van dit gebied is een Duitser die vlak over de grens woont. In dit gebied wordt gejaagd, een jachtopziener woont bij de Ter Apelersluis. Door het gebied open te stellen voor wandelaars is subsidie voor onderhoud en aanleg verkregen.

Na een wandeling, zondag 14 februari werden twee van mijn drie honden ziek. Erg ziek. Trillen op de poten hevige diarree en overgeven. Op zondag avond naar de dienstdoende dierenarts, honden aan het infuus. Dierenarts erg bezorgd, honden meerdere dagen opgenomen in de dierenkliniek. Gelukkig is dat toen goed gegaan. De diagnose van drie dierenartsen was dat zij van een kadaver zouden hebben gegeten dat door ontdooien en weer bevriezen erg gemene bacteriën zou hebben bevat. Dierenartsen vroegen mij nogmaals te kijken of er botjes te vinden waren.

Afgelopen zaterdag, twee weken na het voorval, gingen wij weer wandelen in de Bruil en besloot ik te kijken of er nog botjes te vinden waren. Die vond ik niet, wel witte hoopjes smurrie. Mijn jongste hond een Tatra teefje, twee jaar en ondeugend, vrolijk en erg lief, nam een snoekduik en at van deze hoopjes. Twee uur later zaten we bij onze eigen dierenarts in Ter Apelkanaal. Er was geen redden meer aan een uur later hebben we moeten besluiten haar in te laten slapen. De koorts was niet meer te meten, epileptische aanvallen, verlamming van de ademhaling enz. enz.

De conclusie was nu anders: vergif. Had ik dit geweten dan was ik natuurlijk nooit terug gegaan met mijn honden.... Maar dat is een pijnlijke wetenschap, achteraf en hier hebben wij nu niets meer aan. We hebben de witte hoopjes meegenomen en er zijn monsters van ontlasting, braaksel genomen. De volgende dag zijn we terug gegaan naar de Bruil om eventuele resten vergif op te ruimen zodat er niet nog meer slachtoffers zouden vallen. Toen vonden we ook het karkas van een prachtige vos. Resten braaksel, diarree en de vos meegenomen en afgeleverd bij onze dierenarts. De vos is ingevroren (een prachtig jong dier) bij onze dierenarts. De monsters zijn naar De Geneeskundige dienst in Deventer gestuurd (175 euro per monster....) om erachter te komen welk gif is gebruikt. Gezien de symptomen denkt onze dierenarts aan Strychnine (al 10 jaar verboden in Nederland?), maar we moeten het onderzoek afwachten.

Maandag 1 maart heb ik aangifte gedaan bij de politie. Ze waren vriendelijk, hebben alles genoteerd, maar nemen geen actie omdat we niet weten wie de dader is. Op zich kan ik begrijpen dat dit een moeilijk te onderzoeken zaak is, anderzijds denk ik dat het toch de rol van de politie is om juist op zoek te gaan naar de dader. Onbevredigend dus.

De Geneeskundige dienst vertelde onze dierenarts dat er in Zeeland ook een zaak van vergiftigd vlees is geweest en dat hierdoor een kind is overleden doordat het ook hier in een voor het publiek toegankelijk gebied is voorgevallen.

De jachtopziener was niet blij met het verhaal over gif. Hij vertelde onmiddellijk dat jagers altijd de schuld krijgen, maar dat hij absoluut geen belang heeft bij het neerleggen van vergif omdat zij daar ook met hun honden komen. Enkele momenten later vertelde hij momenteel niet veel in dit gebied te komen omdat het jachtseizoen is afgelopen. Waarmee het risico voor zijn honden natuurlijk veel kleiner is... Ik weet niet of hij de waarheid spreekt want ik kan me ook voorstellen dat een vos een concurrent van een jager is en dat vergif wordt neergelegd om de vossen te doden.

Een andere mogelijke belanghebbende bij het doden van vossen in De Bruil zijn de Duitse boeren die achter dit gebied wonen. Zij hebben pluimvee... Ik heb hen daar eerder in vossenholen zien graven en met geweren zien zwaaien.

Ik probeer zo veel mogelijk bekendheid te geven aan de vergiftiging van onze lieve Nouschka om bewustwording van de gevaren voor andere honden eigenaars te krijgen. Maar ik hoop ook dat een jacht-gerelateerd voorval als dit door De Partij voor de Dieren kan worden gebruikt bij het op de politieke agenda krijgen van dit soort afschuwelijke praktijken.

Onze dierenarts, Susanne Grol uit Ter Apelkanaal is woedend en wil op alle mogelijke manieren meewerken aan interviews en andere mogelijke acties. Eigenlijk willen we verder actie ondernemen, maar we weten niet goed wat we nog kunnen ondernemen. Wellicht kunt u ons nog wijzen op verdere mogelijkheden?

Met vriendelijke groet,

Martha Visser
Ps
Ik wil er nog even aan toe voegen dat de jachtopziener gisteravond bij me aan de deur kwam. Hij wilde toch terug komen op mijn melding omdat hij het heel vervelend vindt. Hij vertelde dat er enkele jaren geleden op de Duitse grens ook een hond vergiftigd is, op dezelfde manier. Hij gaat praten met de Duitse jachtopziener om ook de Duitsers te attenderen op dit voorval. Hij denkt dat de dader iemand moet zijn die financieel wat te winnen heeft bij het doden van vossen. Tevens vertelde hij dat de opbrengst van de jacht, het afgelopen seizoen, erg is tegen gevallen. Vossen krijgen hier de schuld van. Hij formuleerde het als volgt: "net als onder alle andere mensen zijn er ook onder de jagers verkeerde types. Een individu kan altijd besluiten iets verkeerds te doen". Hij wees het gebruik van gif zelf hartgrondig af: "je hebt er geen enkele controle over en het treft altijd de verkeerde". Hij gaat doen wat hij kan om bewustwording/melding te bevorderen.

Ik was wel erg ingenomen met zijn houding hoewel we op het onderwerp jagen nooit tot elkaar zullen komen.

Labels

A28 (1) aardbeving (2) aardhonden (1) ADHD (1) afschieten (1) afval (1) akkerrandenbeheer (2) alternatief (2) bedrijventerrein (1) beleid (3) besluitvorming (1) bever (2) beverrat (1) bijensterfte (1) bio-industrie (4) biochar (1) biodiversiteit (1) biomassavergisting (1) Blauwestad (3) bomenkap (1) bouw (1) bouwblokken (1) braakligging (1) bus (1) bussen (1) catering (1) CCS (1) chantage (1) chinchilla (1) CO2 (4) COS (1) cursus (1) demagogie (1) dichters (1) diefstal (1) Dierenbescherming (1) dierenleed (1) dierenwelzijn (4) digestaat (1) dood (1) drogredenen (1) duister (1) duurzaamheid (8) economie (3) Eemshaven (3) EHS (6) ekoproducten (4) elektriciteitscentrale (1) energiebeleid (1) energiecentrales (2) energieneutraal (1) exoten (1) export (1) fairtrade (1) faunabeheereenheid (1) faunapassage (1) fiets (1) film (2) flora- en faunawet (2) fluster en duster (1) forum (5) foto's (1) ganzenoverlast (3) gaswinning (2) geldmodel (1) geldverspilling (1) gevaarlijke stoffen (1) gewasbescherming (2) Gezinsbode (3) GGD (1) globalisering (1) Greenpeace (1) groene stroom (2) grondwater (1) hazen (2) heling (1) hengelsport (2) honden (1) incidenten (1) inzamelen (1) jacht (5) jagen (3) jongeren (1) kaart (1) kabelbaan (1) kiekendief (1) klimaat (3) koeien (1) kolen (3) Koningslaagte (3) kosten (1) kwik (1) landbouw (2) leefbaarheid (1) lelies (1) LTO (2) maaibeheer (1) malaria (1) Meerstad (2) megastallen (10) meldpunt (1) melkveehouderij (10) mestkelder (1) mestoverschot (2) mestvergisters (1) metam natrium (1) MFG (1) milieu (5) milieudefensie (1) Milieudienst (1) Milieufederatie (4) muskusratten (5) N33 (1) nacht (1) natuur (5) opvang (1) overlast (1) papier (1) piepschuim (1) plastic (2) politiek (2) POP (6) proef (2) proefdierlaboratorium (1) prooidieren (1) protest (1) Provinciale Staten (6) PvdD (14) ramp (1) ree (1) regionaal (1) regiotram (6) respect (1) roofdieren (1) RUG (1) schade (1) scharreleieren (1) soja (1) Staatsbosbeheer (1) stad Groningen (5) stadjerspas (1) station (1) straatvuil (1) subsidie (1) supermarkt (1) therapie (1) toekomst (1) toerisme (1) tram (2) Transition Town (2) trein (2) uitstoot (1) varkens (1) vegetarisch (1) vergiftiging (4) vergunning (1) verjaagmethode (2) verkiezingen (3) verspilling (2) vervuiling (3) vispas (1) visserij (1) vleermuis (2) vlees (1) vleesconsumptie (1) vleesvervangers (1) voeding (5) voetafdruk (1) VOKO (3) vossen (4) vuurwerk (2) wasbeer (1) waterschap (4) waterwoeler (1) weblog (1) wedstrijd (1) wegaanleg (2) weidegang (2) weidevogels (3) wethouder (1) WHO (1) wild (1) windhandel (1) WOB (1) zeearend (1) Zembla (1)

Zoeken

  Web milieugroningen.blogspot.com